Skip to main content

Nyhetsartikler

Tre råd til norsk reiseliv sett fra Stockholm

Vær tydelig på smitteverntiltak på reisemålet og trygghet ved booking.

Utnytt Norges naturlige fordeler.

Husk å vise ekstra gjestfrihet mot våre svenske naboer.

OM KORONABAROMETERET

Innovasjon Norge har siden våren 2020 gjennomført et koronabarometer som tar temperaturen og gir innsikt i reiselyst, forventninger og barrierer både i det norske markedet og i Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, England og Frankrike.

De viktigste resultatene av sommerens barometer i utenlandsmarkedene er samlet i denne rapporten. Rapporten er utarbeidet av Gyger og Epinion i samarbeid med Innovasjon Norge.

Analysen er basert på intervjuer med 6 000 potensielle reisende,1 000 i hvert av markedene Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Nederland, Sverige og Danmark. Datainnsamlingen har foregått i perioden fra 29. juni til 11. juli.

I første del av rapporten presenteres resultatene på tvers av markedene. Her vises utviklingen over tid fra høsten 2020 til juli 2021. I andre halvdel av rapporten finner du detaljert resultat for hvert marked.

Last ned hele rapporten her.

(16. september 2021)

Dette er de tre beste rådene markedspesialist Andreas Ørjasæter Solhaug har til ansatte i norsk reiseliv akkurat nå. Og han utdyper:

Nummer 1. Vær tydelig på smitteverntiltak på reisemålet og trygghet ved booking – dette er avgjørende faktorer for mange svensker i dag i valget av reisemål. Ta gjerne utgangspunkt i at mange ønsker å reise med nærmeste familie og/eller i mindre grupper, og tilpass gjerne produkttilbudet og -kommunikasjonen deretter.

Nummer 2. Utnytt Norges «naturlige» fordeler. Den norske naturen er den viktigste reisemotivasjonen for mange svensker, da den innbyr til fantastiske aktiviteter og opplevelser med god avstand til andre. Den svenske «friluftslivboomen» de siste årene utgjør et stort potensial for norsk reiseliv i tiden som kommer og gir også gode muligheter for å løfte frem de mer ukjente norske friluftsskattene – the hidden gems. Svenskene elsker å være først ute med nye spennende reisemål og opplevelser!

Nummer 3. Husk å vise ekstra gjestfrihet mot våre svenske naboer. I den siste koronabarometerundersøkelsen (juni/juli 2021) uttrykker 31% av svenskene at det har blitt mindre attraktivt å besøke Norge under korona-pandemien. Dette er en realitet som norske leverandører av reiselivstjenester behøver å være klar over og ta på alvor. Tiden er definitivt inne for å vise svenske gjester ekstra vennlighet og gjestfrihet i tiden fremover – både før, under og etter besøket.

— Selv om naturbaserte opplevelser dominerer, ser man også økt interesse for tematiserte rundturer og produkter innenfor mat-, kultur- og urbane opplevelser. Ressurs- og kompetansemangelen som mange svenske turoperatører opplever nå, har også skapt nye behov for støtte og hjelp fra leverandører i Norge, forteller Solhaug videre.

Fra et norsk perspektiv er det interessant å registrere den økende interessen i reisebransjen for reiser til nærliggende destinasjoner som Norge. Norge er av de internasjonale destinasjoner man forventer vil hente seg igjen relativt raskt etter pandemien, og vi opplever en voksende interesse for nye produkttilbud i form av nye turopplegg og pakkede reisetilbud som kan bidra til å møte den forventede økte etterspørselen. 

Muligheter for leverandørene

Her kan det finnes muligheter for leverandører som er lydhøre overfor bransjen og villige til å bistå med innspill og praktisk bistand i samband med både produktutvikling og markedsføring av nye norske reiselivsopplevelser via distribusjonsledd i Sverige.

— Svenskenes reiser til Norge denne sommeren har naturlig nok være kraftig begrenset som følge av omstendighetene, men i juni måned registrerte man likevel en svak økning i antallet svenske gjestenetter på 13% sammenlignet med fjoråret, sier Solhaug. 

Først fra 5. juli ble de fleste svenske regioner grønne, og muligheten for å krysse grensen uten restriksjoner åpnet seg for langt flere feriegjester. I følge SSB ble det registrert totalt 58 644 svenske gjestenetter i juli måned, som er en økning med 181% sammenlignet med juli i fjor. Totalt utgjorde de svenske gjestenettene i juli ca 11% av de samlede utenlandske gjestenettene denne måneden.  

Solhaug fortsetter:

— Så svenskenes interesse for friluftsliv og naturbaserte ferier fortsetter å vokse i markedet, forklarer han, før han fortsetter videre:

— Dette skaper et voksende potensiale for Norge.

— Et tydelig signal på dette potensialet ser vi også gjennom de økte trafikktallene fra Sverige på visitnorway.com, forteller Solhaug.

I 2018/19-sesongen – det siste normalåret før pandemien – hadde Norge opp imot 10 % markedsandel av alle svenske alpine skiturister eller tilsvarende cirka 250 000 skigjester.

— Vi går nå inn i den normalt viktigste perioden for kommunikasjon og salg av alpine feriereiser til kommende vinter og vår, der det store volumet av internasjonale gjester utgjøres av barnefamilier. Etter dagens regelverk rammes nettopp barnefamilier av innreiserestriksjoner, da uvaksinerte barn er pålagt både testing og obligatorisk hjemmekarantene ved besøk til Norge. Dette utgjør naturlig nok stor usikkerhet for internasjonale skiturister den kommende sesongen og er til bekymring for både norske aktører og svenske operatører innenfor dette feriesegmentet, forteller Solhaug.

Bærekraftige reisemål trekker opp

Svenskenes bevissthet rundt klima og bærekraft er fremdeles stort og påvirker mange svenskers valg av reisemål. I koronabarometeret (april 2021), oppgav 51 % av svenskene som ønsket å dra på utenlandsferie de neste 3 årene at de «vil endre måten jeg reiser på for å ta mer hensyn til miljø, klima og natur». Av svenskene som ville besøke Norge på sommerstid de neste 5 årene, oppgav hele 77 % at «å reise til Norge er et bærekraftig valg for meg». Så det finnes grunn til å anta at etterspørselen etter både buss og tog kommer til å ta seg kraftig opp når omstendighetene normaliseres etter hvert.

Bilen er den viktigste transportmåten for svenskene

For svenske feriegjester til Norge er det bilen som er den viktigste transportmetoden, og det vil den nok fortsette å være også fremover. I tiden før pandemien så vi at etterspørselen etter andre landbaserte transportformer som tog og buss økte kraftig i Sverige. Denne utviklingen gikk delvis på bekostning av etterspørselen etter flyreiser, som har falt betydelig under samme periode. Hvilke etterspørselsmønstre vi vil se etter når situasjonen normaliseres etter pandemien, er ikke godt å forutse. 

Det er i dag tydelige tegn i markedet på at etterspørselen etter flyreiser er økende. SAS meldte nylig at de opplever stor økning av både forretnings- og fritidsreiser og at de suksessivt øker antallet i flygninger i nettverket fremover. BRA kunne også nylig melde at de etablerer flygninger til Sälen/Trysil fra tre svenske og en dansk destinasjon til vinteren og forventer stor etterspørsel i flygende skiturister under vintersesongen.

Svensk reiseliv hardt rammet

Den svenske reisebransjen er hardt rammet av pandemien. Ifølge siste rapporten fra bransjeorganisasjonen Visita anslår man at ca. 50 000 mennesker har mistet jobben i besøksnæringen som en følge av krisen. I tillegg er nesten 35 000 svensker fortsatt permittert inntil videre. Den svenske turisme-eksporten har siste året falt med over 80 milliarder svenske kroner, et beløp som tilsvarer hele den samlede vareeksporten fra Sverige til Kina.  

— Usikkerheten i bransjen er med andre ord fremdeles stor. Det er mange aktører som fortsatt venter med å aktivt markedsføre sine reiser, og forutsetningene for salg av gruppereiser fremover er knapt til stede. Generelt er mange svensker i dag avventende når det gjelder å booke nye utenlandsreiser på grunn av den store uforutsigbarheten og uroen for å bli rammet av ulike reiserestriksjoner i utlandet. En konsekvens av dette er også at mange velger å fatte en beslutning og kjøpe reiser mye nærmere avreisetidspunkt enn normalt, sier Solhaug.

Det har vært et visst antall konkurser i den svenske besøksnæringen som en følge av pandemien, men situasjonen så langt har likevel ikke blitt så ille som man har fryktet. Det har også skjedd et antall konsolideringer i løpet av det siste året, der både store og mindre aktører har gått sammen. Et eksempel på dette er Wi Resor og Active Travel, som sammen etablerer Go Active Travel. Et annet er Prima Travel og Escape Travel, som nå utgjør nye Escape.

En oppdatert oversikt over byråer og aktører i Sverige som er registrert med reisegaranti hos Kammerkollegiet finner du her.

Den fjerde bølgen er i gang

Etter en lettere smittesituasjon i hele landet i sommermånedene ser man nå at smittenivåene igjen er økende i de fleste deler av Sverige. Med unntak av Norrland, er i dag samtlige svenske regioner oransje eller røde og omfattes dermed av karantenekrav ved reiser til Norge, for de som ikke er fullvaksinerte eller på andre måter tilfredsstiller kravene for karanteneunntak.

Det er deltavarianten av viruset som dominerer i hele landet, og smittespredningen er mest utbredt i aldersgruppen 20-29 år, noe som antas ha en sammenheng med den gjeldende vaksineringssituasjonen, der vaksinasjonsgraden i de yngre aldersgruppene fremdeles er relativt lav.

Alle svensker ned til 16 år omfattes i dag av vaksineprogrammet og per 16. september er 72% av denne gruppen fullvaksinert mens 82% har mottatt én dose. Fra november av vil vaksinering også tilbys yngre barn ned til 12 års alder.

Utover dette er det generelle anbefalinger som gjelder for å begrense smittespredningen; man blir hjemme om man har symptomer, jobber hjemmefra om man kan, unngår trengsel, møtes helst utendørs og praktiserer god håndhygiene. Fra 15. juli ble også reglene som begrenset antall passasjerer i kollektivtrafikk på lengre strekninger (>150 km) opphevet, noe som kan antas å påvirke det kollektive transporttilbudet også til Norge.

Alle detaljer knyttet til gjeldende smitteverntiltak og anbefalinger i markedet kan leses her.

Sommeren har i stor grad vært preget av at de fleste har prioritert eget land denne sommeren, og den samlede reisevirksomheten i Sverige har økt sammenlignet med fjoråret. Ifølge Tillväxtverket var antallet gjestenetter i Sverige i juni 30 % flere enn under samme måned i fjor. Så reiselysten har tatt seg kraftig opp fra det dystre fjoråret. Generelt er det regionene ute i landet som har opplevd størst økning av tilreisende, på bekostning av storbyene. Telias målinger av mobilaktivitet i Sverige viser at blant annet Gotland og mange populære kyst- og skjærgårdsdestinasjoner har opplevd godt besøk denne sommeren. Besøket i de klassiske svenske fjelldestinasjonene, som f.eks i Härjedalen, fortsetter også å øke, på tross av den eksplosjonsartede økningen man opplevde allerede i fjor, under den første pandemisommeren.

Kontaktperson

Andreas Ørjasæter Solhaug

Markedsspesialist Sverige

Send email