Skip to main content

Nyhetsartikler

Topptur-turistene vil ha flere aktiviteter og norsk, lokal mat

Norske toppturleverandører opplever sterk etterspørsel etter guidede turer, gjerne i kombinasjon med kortreist mat og aktiviteter som hundekjøring og kajakkpadling.

– Noe har helt klart endret seg under pandemien. Folk vil oppleve enda mer i norsk natur, sier Haaken Christensen i Innovasjon Norge.

Les også: Rekordstor pågang etter skredkurs og toppturer

Innovasjon Norge har gjennomført to enkle spørreundersøkelser blant norske og utenlandske topptur-operatører.

Undersøkelsene er ikke statistisk signifikante, men med over 60 besvarelser fra norske toppturaktører og over 30 svar fra internasjonale topptur-operatører er resultatene en god temperaturmåling på etterspørselen og trendene i markedet.

– Funnene i undersøkelsene stemmer veldig godt med det norske operatører forteller oss. Og det sportsutstyrsbransjen forteller om; Nå er det mer populært enn noen gang å lære mer om fjellet og toppturer. Skituristene investerer i både opplevelser, kunnskap og utstyr. Her er det mange muligheter for norsk reiseliv og mange selskaper har vært flinke til å snu seg rundt under pandemien, sier Christensen.

Han nevner spesielt Uteguiden og Svalbardguidene som to selskaper som har hatt suksess med innovative og nye tilbud under krisen.

Her er noen av funnene i undersøkelsene

74 prosent av operatørene ønsker miljøsertifiserte leverandører

Det store flertallet av utenlandske reiseselskaper innen toppturturisme er tydelige på at de foretrekker å jobbe med leverandører som er miljøsertifisert. Blant reiseselskapene selv er bare 26 prosent miljøsertifisert - eller i ferd med å bli det. Av de norske tilbyderne er 18 prosent allerede miljøsertifisert, og ytterligere 25 prosent er i konkret prosess med sertifisering.

67 prosent av utenlandske turoperatører sier skituristene ønsker andre aktiviteter i tillegg

Hundesledekjøring, isfiske, kajakkturer, kultur og mat er blant ønskene som nevnes blant utenlandske operatører. Kiting, bading og gastronomiske opplevelser kombinert med vin går også igjen blant svarene. To tredjedeler av de utenlandske operatørene sier at toppturturistene etterspør andre aktiviteter under oppholdet, i tillegg til selve toppturene.

“Jeg har aldri opplevd at gjester ikke har bestilt tilleggsaktivitet”

Tilsvarende svar får vi fra de norske turoperatørene: På spørsmål om etterspørselen etter tilleggsaktiviteter, varierer svarene mye. Men trenden er klart stigende. Hundekjøring, fisking og båtturer nevnes som aktuelle tilleggsaktiviteter. Skredkurs nevnes spesielt, men også mat og kultur. En av aktørene svarer at de aldri har hatt gjester som ikke har bestilt tilleggsaktivitet. En annen nevner at kite-kurs har vært en stor suksess.

71 prosent av toppturoperatørene etterspør lokal mat

Undersøkelsen viser at utenlandske toppturturister etterspør lokal mat på destinasjonene. Det er en viktig del av opplevelsen for turistene. Flere ønsker også lokal mat i kombinasjon med kulturopplevelser. På spørsmålet “etterspør dine kunder lokal mat eller ser du etter leverandører som kan levere dette?”, svaret altså det store flertallet ja.

45 prosent av leverandørene tilbyr lokal og kortreist mat

I undersøkelsen blant de norske leverandørene av toppturer, så er det under halvparten, 45 prosent som forteller at de tilbyr kortreist, lokal mat. 55 % svarer at de gjør det bare av og til, eller ikke i det hele tatt.

Størst etterspørsel etter guidede turer over flere dager

Topptur-tilbud som går over flere dager med lokal guide, er det mest etterspurte. Hele 78 prosent av utenlandske selskaper svarer at det er det kundene etterspør. Dagsturer er også etterspurt, men flerdagersturer av typen Haute Route og Ski and Sail med lokale guider nevnes som det mest ettertraktede.

Tjenester fra Visit Norway

Visit Norway holder kurs i risiko og sikkerhet for naturbaserte reiselivsbedrifter, jobber med kompetansebygging og bearbeider markedene både i Norge og utenlands.

– Undersøkelsene viser at det er stor etterspørsel etter bistand til produktutvikling og kompetanseheving om markedsføring og pakking til denne nisjen. I tillegg viser undersøkelsene behov for hjelp til å finne og fange opp relevante internasjonale kunder. Vi tror det er stort potensial i nærmarkedene våre for økt toppturturisme til Norge. Suksesskriteriene ligger i produktutvikling og kvalitetssikring, der sikker ferdsel i fjellet er høyeste prioritet. Med kompetente guider og profesjonelle tilbydere kan vi styrke det norske toppturtilbudet og legge til rette for økt sysselsetting, lokal verdiskaping og gode vinteropplevelser over hele landet, sier Haaken Christensen.Kontaktperson

Haaken M. Christensen

Fagansvarlig naturbasert reiseliv

Send email