Skip to main content

Nyhetsartikler

To nye internasjonale rapporter vi anbefaler

OECD har nylig publisert en rapport om gjenoppbygging av et bærekraftig reiseliv etter koronapandemien, og Euromonitor International har gitt ut rapport om de viktigste ti globale forbrukertrendene i 2021.

Top 10 Global Consumer Trends 2021

Euromonitor International: De viktigste ti globale forbrukertrendene i 2021

Hvert år gir Euromonitor International ut en rapport om hva de mener vil bli de viktigste ti trendene vi vil se i året som kommer. Trendene gir innsikt i endringer i forbrukerverdier, og ser på hvordan forbrukermønstre endres og dermed fører til innovasjon og utvikling for virksomheter verden over.

Rapporten kan lastes ned gratis ved å registrere seg på EuromonitorInternational.com

OECD rapport Managing tourism develiopment for sustainable and inclusive recovery

OECD: Hvordan gjenoppbygge et bærekraftig reiseliv

Denne uken ga OECD ut en ny rapport om reiselivsutvikling og gjenoppbygging for en grønnere og mer bærekraftig reiselivssektor: «Managing Tourism Development for Sustainable and Inclusive Recovery». Rapporten har analyser rundt utvikling av retningslinjer, og gir innsikt i gode erfaringer for hvordan destinasjoner kan gjenoppbygge i en tid der det meste rundt reiselivsutvikling er dramatisk endret.

Rapporten tar for seg bærekraft i et miljøperspektiv, inkludering, diversifisering, innovasjon og hvordan prioritere besøksforvaltning over volum. Den ser på ulike tilnærminger og hvordan ulike destinasjoner jobber med å implementere bærekraft i kjernen av gjenoppbyggingen av reiselivet. I tillegg finnes omtale av hvordan land som Østerrike, Colombia, Finland, Frankrike, Japan, Mexico, New Zealand, Spania og Sveits, tilnærmet seg krisen på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

Last ned og les rapporten her (pdf)
Eller les mer og last ned rapporten på OECD.orgSpørsmål om analyse, markedsdata og trender? Kontakt:

Margrethe Helgebostad

Fagansvarlig analyse

+47 917 49 513

Send email