Skip to main content

Nyhetsartikler

Tilbyr dere toppturer på ski?

Kort undersøkelse om temaet topptur

Frist for å svare er 16. april 2021.

Kontakt

Innovasjon Norge registrerer økende interesse for Norge som destinasjon for toppturer på ski, både blant nordmenn og fra utlandet.

På bakgrunn av dette ønsker vi å legge til rette for et webinar med tema topptur på ski. Planen er å kunne tilby til en blanding av foredrag/presentasjoner og diskusjon/dialog samt noen eksempler på tilbud innenfor dette segmentet.

Vi ønsker å se på blant annet følgende tema:

  • Produktutvikling av toppturer på ski
  • Risiko og sikkerhet for aktivitetsbedrifter
  • Guidenes rolle

For å kunne gjøre programmet mest mulig egnet og matnyttig for deltakerne, ønsker vi derfor å kartlegge litt omkring dette temaet, hvordan segmentet fungerer, hva leverandørene kan tilby, hvordan salg gjennom turoperatører kan legges til rette og hva kundene ønsker.

Skjemaet tar noen få minutter å besvare – og vi håper du har tid og anledning til å gi oss dine innspill.