Sunnhordland får utmerkelse som bærekraftig reisemål

Innovasjon Norge har tildelt Sunnhordland Merket for bærekraftig reisemål. Alle regionens åtte kommuner har stått samlet om å ta ansvar for en bærekraftig utvikling. – Etterspørsel fra markedet og innbyggernes behov er i sentrum, sier Brynjar Stautland, prosjektleder for Visit Sunnhordland.

Klima- og miljøministeren deltok på lanseringen av oppnådd milepæl.

Det er viktig at vi tar vare på den storslåtte naturen vår og de unike kulturverdiene våre. Derfor er det gledelig at Sunnhordland tar ansvar for en bærekraftig reiselivsutvikling. Det bidrar til at Norge fortsetter å være et av verdens mest attraktive reisemål, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Merket for bærekraftig reisemål logo

Fakta om ordningen:

Merkeordningen for bærekraftige reisemål er utviklet av Innovasjon Norge i et bredt samarbeid med reiselivsnæringen, og tilbys reisemål som et utviklingsverktøy for bærekraftig destinasjonsutvikling. Siden 2013 har 18 reisemål fått merket, og over 30 andre er i gang.

For å oppnå merket første gang må reisemålet bevise at det jobber målrettet for å tilby unike opplevelser på grunnlag av stedets kultur, historie, ressurser og kulturarv, samtidig som man jobber med å begrense den negative effekten turisme kan medføre. Arbeidet er også reiselivets måte å samle data og indikatorer som inngår i rapportering om FNs bærekraftsmål.

Merkeordningen bygger på internasjonale standarder for hvordan et reisemål kan sikre bedre grep om egen retning og utvikling i et samspill mellom reiseliv, kommune og lokalsamfunn. Oppnådd merke er likevel kun en milepæl. Merket er gyldig i tre år fra godkjenning, og for å opprettholde merket må reisemålet oppdatere sin besvarelse og levere tydelig forbedring på 104 indikatorer.

Merket for bærekraftig reisemål utdeles av Innovasjon Norge til destinasjoner som jobber systematisk over tid med bærekraftig utvikling. Sunnhordland har vært gjennom en omfattende prosess som startet høsten 2019 og innebærer kartlegging, målinger og samarbeid på tvers mellom kommunene, lokalsamfunn og reiselivsnæringen, inkludert Visit Sunnhordland som leder bærekraftprosjektet.

– Et samlet ordførerkollegium ønsket å ta på alvor det ansvaret som angår oss alle om å bidra til et mer bærekraftig samfunn. Bakgrunnen er en økt etterspørsel fra turoperatører etter miljøsertifiserte bedrifter, ren natur og gjestfrihet i bred forstand. Sentralt er også bruk av ressursene våre med tilrettelegging for lønnsomme arbeidsplasser og gode lokalsamfunn i regionen, hevder Brynjar Stautland, prosjektleder i Visit Sunnhordland.

Brynjar Stautland, prosjektleder, Visit Sunnhordland.

Han sier at merket er en anerkjennelse av et godt stykke arbeid for å bedre rutinene i regionen.

– Prosessen har gitt oss et kunnskapsgrunnlag for å løfte vår praksis og tenkning til et stadig høyere nivå, mener Stautland.

Et krafttak for Sunnhordland

Merkeordningen bygger på internasjonal standard, og er et verktøy for strategisk planlegging, iverksetting og måling av arbeidet med bærekraftig reiselivsutvikling over tid. Prosessen med å bli godkjent tar normalt to til tre år, deretter må destinasjonen remerkes hvert tredje år for å kunne beholde merket.

Reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge gratulerer Sunnhordland med utmerkelsen som bærekraftig reisemål.

– Dette er en stor og viktig jobb der mange har bidratt. Å få åtte kommuner til å samarbeide om bærekraftig utvikling som gagner hele regionen, ikke bare den enkelte kommunen, er et krafttak. Det at hele Sunnhordland står samlet gir også et positivt løft til utvikling av Norge som bærekraftig reiselivsnasjon, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm.

Kontinuerlig jobbing med kvalitetsheving

Sunnhordland byr på fjell, fjord og øyer rundt ytre del av Hardangerfjorden, og er et område som er rikt på både natur og kultur. Gjennom arbeidet med bærekraftig utvikling skal turistene i regionen gis en autentisk opplevelse, samtidig som de etterlater så lite miljøavtrykk som mulig. Arbeidet vektlegger også ivaretagelse av lokalsamfunn, kulturarv, natur og miljø og har gitt grunnlag for en handlingsplan med mange små og store tiltak.

Ifølge Brynjar Stautland er revidering av strategien for Visit Sunnhordland høsten 2021 en klar konsekvens av arbeidet, spesielt med tanke på lavsesong og ønske om lønnsom reiselivsdrift hele året.

Kartleggingen har avdekket utfordringer som skal løses, som sykkelturisme i regionen med undersjøiske tuneller på innfartsårene. Pliktig kildesortering også for virksomheter skal vurderes, samt bedre informasjon om universelt utforma turløyper.

– Den brå økningen i trafikk til Bondhusvatnet da den ble en hotspot sommeren 2020 har gitt nyttig erfaring og kunnskap om hvordan takle slike utfordringer på en mer bærekraftig måte. Vi ser at arbeidet må bli en del av kontinuerlig rutine i Visit Sunnhordlands arbeid, forteller Stautland.

Sikter etter UNESCO status

Stautland røper at Samarbeidsrådet for Sunnhordland også er i prosess med å søke status for regionen som Unesco Global Geopark med tema Building Continents and Societies. Et område som får slik UNESCO status må ha geologi av unik karakter på verdensbasis og forvaltes gjennom styrket kompetanse, formidling, bærekraftig utvikling og involvering av lokalsamfunnet. Berggrunnen i Sunnhordland har gitt grunnlag for et bredt spekter av industri og kultur gjennom 10 000 år. Mest spektakulært er kanskje den værharde Hespriholmens rolle som kilde for de første vestlendingenes økser gjennom 6000 år. At landets største gullgruve finnes i Sunnhordland står også på Geopark Sunnhordlands rikholdige innholdsliste.

– Vi bruker Sunnhordlands tildeling av Merket for bærekraftig reisemål som støtte for søknaden til UNESCO, og det geografiske området er nøyaktig det samme som merkeordningen omfatter. At reiselivet er bærekraftig og ikke sliter på natur og kulturskatter er avgjørende for framtiden, mener Stautland.

Sunnhordland

  • Regionen er rik på natur og kultur. Her finner du bratte fossefall, breen Folgefonna, smale sund og åpne hav, rorbuer, små og store hotell, gjestgiveri med kokker i verdensklasse (Boucuse d’Or) og det populære Baroniet Rosendal.
  • Sunnhordland er arena for sentrale kapittel i Snorres kongesaga rundt 1000-tallet. Området byr på bergverkshistorie fra steinalder til i dag. Regionen var også kjerneområde for sildefisket fra tidlig 1800 til 1970-tallet, og det er her de største oljeriggene til Nordsjøen er bygd.
  • På utendørscenen Moster Amfi kan du oppleve store musikaler eller sogespel om nasjonalhistorien like ved den snart 1000 år gamle Mostrakirken.
  • I Sunnhordlands åtte kommuner bor 65 000 mennesker. Disse kommunene er Stord, Kvinnherad, Bømlo, Etne, Tysnes, Fitjar, Sveio og Austevoll.

Kilde: Visit Sunnhordland

Spørsmål? Kontakt oss gjerne.

Ingunn Sørnes

Fagansvarlig bærekraftig reiseliv

+47 957 78 663

Send email

Visit Sunnhordland:

Kontakt: Brynjar Stautland, Visit Sunnhordland
epost: brynjar@geoparksunnhordland.no, tlf. 959 25 054