Skip to main content

Stor interesse for fagdag om terrengsykling

For sjette gang inviterte Innovasjon Norge i samarbeid med Trysil Bike Arena og Opplysningskontoret for terrengsykling til fagdag om terrengsykling som reiselivsprodukt.

(28. september 2021)  Fagdagen 23. september var et hybrid-arrangement, der 30 personer deltok i konferansesalen på Trysil Hotell, mens 60 personer fra hele landet fulgte fagdagen digitalt.

- Under seminaret fikk vi en status på utviklingen til nå, og noen tanker om veien videre. Det er ingen tvil om at det er et stort potensial i å utvikle denne typen turisme, sier ansvarlig for seminaret Haaken Christensen i Innovasjon Norge. - Sykkelturisme vokser raskt, og mye av forbruket til turistene blir igjen i den lokale økonomien. Norge er i løpet av de siste årene blitt en attraktiv destinasjon for sykkelopplevelser, og det utvikles nå sykkelanlegg og destinasjoner med sykkelopplevelser over hele landet. For å ta ut potensialet må guider utdannes, infrastrukturen styrkes og produkter skreddersys.

Foredragene fra fagdagen belyser ulike aspekter ved utvikling av sykkelanlegg og terrengsykkelturismen, og her har vi samlet alle foredragene og noen korte filmer som ble vist i Trysil forrige torsdag.

Presentasjoner

Statusrapport 2021 – utvikling og tilrettelegging (pdf)
v/Lars Wraae Jenssen, Opplysningskontoret for terrengsykling  


Nasjonal reiselivsstrategi – premisser for videre utvikling (pdf)
v/Haaken Christensen, Innovasjon Norge


Sykkelguide – utdanning og yrkesmuligheter (pdf)
v/ Simon Gustavsson, Norske Instruktører og Guider

Ticket to ride? Brukerbetaling i norske sykkelanlegg (pdf)
Generell innledning v/Haaken Christensen, Innovasjon Norge.
Eksempel fra Trysil Bike Arena v/ Olve Norderhaug


Stibygging – fagutdanning for stibyggere (pdf)
v/Tommy E. Hvidsten, Fagskolen i VikenRelated

På innsiden av nye norske sykkelanlegg - (pdf)
v/Glen Jacobs, World Trail / Høgevarde AS

Related

Kontakt oss:

Haaken M. Christensen

Fagansvarlig naturbasert reiseliv

Send email