x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway

Sterk vaksinemotstand i Russland - få planer om turisme i Norge

Den jevne russer er svært skeptisk til landets egen Sputnik-vaksine. De første charterflyene til Sør-Europa er satt opp, men det det kan drøye før vi ser russiske turister i Norge igjen. Men interessen for bærekraftig reiseliv er i ferd med å våkne hos russerne.

Ulriken in Bergen .
Photo: Francois Olwage / Unsplash
Ulriken in Bergen .
Photo: Francois Olwage / Unsplash

Flertallet av russerne (62%) er ennå ikke innstilt på å la seg vaksinere med landets egen Sputnik-vaksine, ifølge en meningsmåling utført av det uavhengige Levada-senteret som ble offentliggjort 26, mai 2021.

Russiske bestillinger i Norge

Inntil videre har ikke russiske turoperatører noen bestillinger for turer til Norge eller EU. Her har det tørket helt opp. Aeroflot kan tilby flyvninger fra Moskva til Oslo fra og med 4. juni 2021 (to ganger i uka, men ikke for fritidsreiser). Wizz Air tilbyr billetter fra St. Petersburg til Oslo fra og med 2. november 2021 (tre ganger i uka). Det vil altså ta tid i det russiske markedet.

Norge som bærekraftig reisemål

Interessen for bærekraftig reiseliv er i vekst blant den øvre middelklassen i Russland. Bevisstheten rundt bærekraft er også i vekst innenfor russisk reiseliv. Flere og flere reiselivsaktører fokuserer stadig mer på bærekraft. Norge har en stor fordel som en moden, bærekraftig destinasjon, og norske partnere bør derfor vektlegge bærekraftsaspektet når de markedsfører destinasjoner og produkter.

Økonomisk oppdatering

Etter forrige prognose i mars har Verdensbanken i sin siste rapport oppjustert sine prognoser for Russlands BNP-vekst i 2021 fra 2,9% 3,2%,  Russlands BNP anslås i utgangspunktet til å få en vekst på 3,2% i 2021, for så å følges av en vekst på 3,2% og 2,3% i 2022 og 2023.

Inflasjonen har blitt justert til 5,8%, godt over bankens mål på 4% i år. Ifølge den russiske sentralbanken var arbeidsledigheten i mars på 5,4 %.

Covid-19-oppdatering

I løpet av det siste døgnet har Russland fått 9 252 bekreftede smittetilfeller og 404 dødsfall som skyldes det nye koronaviruset. “Vi er nå oppe i et totalt antall smittetilfeller på 5 044 459 og 120 406 dødsfall”, opplyser koronavirussenteret.

Sputnik V var verdens første registrerte vaksine mot Covid-19, med en beskyttelsesgrad på over 91.6%, utviklet av Gamalejainstituttet og godkjent i 66 land.

Mer enn 16,5 millioner russere – 11,35% av befolkningen – har nå mottatt den første dosen med koronavirusvaksine, og 11,9 millioner har mottatt begge dosene. Tallet på vaksinerte stiger jevnlig, men ikke i det tempoet myndighetene helst skulle ønske seg.

Verdens helseorganisasjon og Det europeiske legemiddelbyrået gikk inn i fase to av godkjenningsprosessen for den russiske vaksinen den 10. mai. Vaksinen ventes å være endelig godkjent i løpet av juni. Slovakia har godkjent Sputnik V- vaksinen og blir med det det andre EU-landet etter Ungarn som tar vaksinen i bruk i stort omfang.

Russland har også startet opp massevaksinering av kjæledyr mot koronaviruset. Cornivac-Cov-vaksinen, verdens første koronavaksine for kjæledyr, er nå tilgjengelig på private og offentlige veterinærklinikker flere steder i Russland.

På offentlig sted og ved offentlig transport er bruk av munnbind og en avstand på 1,5–2 meter påbudt. Reglene for avvikling av arrangementer vil variere mellom de ulike områdene i Russland, alt etter lokale retningslinjer.

 

LES OGSÅ:

Innovasjon Norge har siden mai 2020 gjennomført flere koronabarometre i inn- og utland. Målet er å ta temperaturen på folks holdninger til å reise generelt og i Norge spesielt. Hvilke forventninger de har, planer og bekymringer knyttet til det å reise.

Reiselivet er hardt rammet av pandemien. Bare to prosent av utenlandske turister sier de har planlegger å reise til Norge sommeren 2021, men dette veies til en viss grad opp av at nordmenn vil reise mer enn noen gang i eget land (se nasjonal undersøkelse).

I perioden 31. mars - 21. april 2021. ble det gjennomført en internasjonal undersøkelse blant 1 000 reisende i Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Nederland, Sverige og Danmark. Rapporten oppsummerer resultatene fra undersøkelsen, og er utarbeidet av Epinion i samarbeid med Innovasjon Norge.

Koronabarometer sommer 2021 internasjonal

15. juni inviterte vi til et åpent webinar med markedsoppdatering om Russland.

Se opptak av sendingen her

Folk i hengekøyer foran Svartisen på Helgeland i Nord-Norge
Svartisen på Helgeland.
Photo: Emil Sollie / Brixton Frames / Helgeland Reiseliv

Hver femte russer er klar for å vaksinere seg før utenlandsreise

20 % av russerne er klare for å ta koronavaksine, om det er eneste mulighet for å reise utenland, ifølge en undersøkelse gjort av forskningssenteret til den russiske jobbportalen SuperJob.ru. For respondenter under 24 år stiger dette tallet til 26%. Undersøkelsen viser at russiske menn i litt større grad enn kvinner er klare for å vaksinere seg for å kunne reise utenlands, med 21% mot 18%.

Totalt sier 42% av russerne at de ikke ønsker en koronavaksine. I aldersgruppen 35–44 stiger dette tallet til 46%. Ifølge undersøkelsen har 18% av russerne planer om å vaksinere seg uansett. Andelen stiger til 24% hos dem i alderen 45 år og oppover. Villigheten til å vaksinere seg er størst hos respondenter med en månedsinntekt på EUR 900 eller mer.

20% av russerne har ennå ikke bestemt seg for om de vil vaksinere seg. Undersøkelsen ble utført 13.-14. mai 2021, med et utvalg på 1600 uvaksinerte respondenter fordelt utover 406 steder i alle føderale distrikter.

Grensesituasjonen

Etter som flere og flere destinasjoner åpner seg for Russland, og med gode sjanser for at Sputnik-vaksinen blir godkjent av Det europeiske legemiddelbyrået i løpet av juni, begynner det å se langt lysere ut for det russiske markedet for utenlandsreiser enn hva tilfellet var i 2020

Det er derimot vanskelig å spå hvilke internasjonale destinasjoner som vil bli tilgjengelige for russiske turister i sommer. Land som Østerrike, Italia, Tyskland, Portugal og Spania har alle gjenopptatt flyvninger til Russland, men har ennå ikke gitt tydelige signaler hva angår innreise.

Russland har bilaterale avtaler med Kroatia, Kypros, Egypt og Russland. Disse landene kan dermed vente seg en stor tilstrømning av russiske besøkende, siden russernes favorittreisemål Tyrkia nå er midlertidig utilgjengelig. I tillegg gjenopptar man charterflyvninger til Albania fra og med 10, juni, med ruten Moskva-Tirana én gang i uka. Man vil også fremover åpne opp for ytterligere flyvninger til Hellas, Aserbajdsjan, Armenia, Qatar, Usbekistan, Tajikistan, Egypt og Serbia.

Man vil også gjenoppta internasjonale flyvninger til Tyskland ved å igjen tillate flyvninger på ruten Moskva-München. Den forbedrede situasjonen i Storbritannia har også gjort at man har bestemt seg for å gjenoppta regulære flyvninger mellom Moskva og London fra og med 2. juni 2021. Restriksjonene vedrørende flygninger til Tyrkia og Tanzania blir opprettholdt fram til 21. juni.

92% av russiske reisende er innstilt på å bruke digitale vaksinepass

I en undersøkelse utført av Rebuild Travel Digital Health, bestilt av Amadeus, viser at 52% av russerne er klare for å planlegge en reise innen seks uker etter at koronarestriksjonene lettes på.

Undersøkelsen avdekker at reisende først og fremst er opptatt av personvern- og sikkerhetshensyn knyttet til informasjonsbehandlingen, så vel som hvordan bruken av digitale vaksinepass vil fungere i praksis. Mange av respondentene vektla også positive sider ved et digitalt vaksinepass,

 • 79% bemerket at dette vil effektivisere ulike kontroller på flyplassene (innsjekk, passkontroll etc.) og vil redusere tallet på kontaktpunkter.
 • 77% oppga at dette vil åpne opp for flere reisemål.
 • 76% mener dette gjør at de kan bruke kortere tid på å planlegge en reise.

Man oppga også tre hovedgrunner for å være bekymret for oppbevaringen av personlige data i tilknytning til et digitalt vaksinepass:

 • 50% nevnte risikoen tilknyttet hacking og lekkasjer av personlige data.
 • 36% var engstelige for å innrapportere helsedata på grunn av usikkerhet om hvorvidt konfidensialiteten ble ivaretatt.
 • 30% var skeptiske til det at det mangler en global standard for behandling av personopplysninger.
Tre personer på står på toppen av Keiservarden i Bodø, Nord-Norge
Fjelltur til Keiservarden.
Photo: Karoline O. A. Pettersen

Endringer i forbrukeratferd hos turister under Covid-19-pandemien

Den russiske bransjeorganisasjonen ATOR og Action Travel, en underavdeling av Action Global, gjennomførte en undersøkelse av endringer i forbrukerpreferanser på grunn av Covid-19-pandemien. Studien tok for seg perioden 15. januar – 31. mars 2021, der man så på salg av utenlandsreiser for vår og sommer, inkludert tidlige bestillinger.

Eksperter fra 11 ledende turoperatører ble intervjuet, noe som dekker mer enn 80% av de organiserte reisene i områdene som ble omfattet av studien. I tillegg gjennomførte man en undersøkelse blant 100 reisebyråfilialer og 115 turoperatører.

Hovedfunn:

 • Man bestiller sjelden mer enn 3 uker i forkant av reisen. For tidlige kampanjer er gjennomsnittet 60 dager.
 • Reiselengden har i praksis holdt seg og er nå på 9–12 netter.
 • Andelen av bestillinger med innkvartering på 4- og 5-stjerners hoteller har økt med 35-40%. Man selger i praksis ingen billigreiser.
 • Andelen turister i aldersgruppen 55+ har minket med 60%.
 • Snittalderen på turister i 2021 ligger mellom 30 og 50 år. Andelen barnefamilier steg med 5%.
 • Prisstigningen på de fleste destinasjoner lå på et sted mellom 10% og 90%. Unntaket her er Tanzania, der prisene gikk ned med 15%.
 • Det er ingen lavpristilbud i markedet.
 • Turistene er bekymret for karantene i utreiselandet, så vel som obligatoriske koronatester ved ankomst. Restriksjoner på restauranter og kafeer på hotellene påvirker ikke turistenes valg.
 • Andel reiser med reiseforsikring har steget fra 10% til 40%.

Dette vil trolig også gjøre seg gjeldende for sesongen 2022–2023 Denne nye hverdagen vil altså tvinge aktørene til å ta i bruk nye markedsføringsverktøy og ta nye grep for å få forbrukerne til å endre atferd.

Russiske reiseplaner for sommeren 2021

Tinkoff Travel gjennomførte en undersøkelse der man undersøkte russernes reiseplaner for sommeren, basert på billettkjøp gjort av 100 000 bankkunder hos Tinkoff Bank. Russiske turister er fast bestemte på å gjennomføre sine utenlandsreiser. Bare 10% av deltakerne i undersøkelsen oppga at de ikke ønsket å gjennomføre noen utenlandsreiser.

Man avdekket følgende trender:

 • 19% av dem har allerede reist eller planlegger en reise i løpet av våren 2021. 25% planlegger en reise til høsten, 42% planlegger å reise i sommer.
 • 50% planlegger en toukers ferie. 15% har planer om å tilbringe én eller tre uker på ferie. 10% ønsker seg en måneds ferie, mens 10% planlegger ferie på over en måned.
 • 78% av deltakerne i undersøkelsen planlegger å kjøpe billettene selv. 11 % planlegger å bruke bookingtjenester på nettet. Bare 8 % planlegger å oppsøke reisebyrå.
 • 39% ønsker seg sightseeing og storbyturer, 33% velger aktive ferier, mens  25% foretrekker å slappe av på stranden..
 • 31% av respondentene er klare for å bruke mellom $260 og $525 per hode. Ytterligere  30% ønsker å bruke fra $525 til $790.
 • 66% av alle reisende er barnefamilier.

 

Kontaktperson

Olga Philippenko
Olga Philippenko
Markeds- og bransjespesialist Russland