Skip to main content

Nyhetsartikler

80 % av spanjolene vil reise i sommer

Spania er et av landene som er hardest rammet av pandemien. Men nå lysner det, og 80 prosent av spanjolene sier de vil reise allerede i sommer.

35 % av dem ønsker å dra til andre land i Europa. Masseturismen må imidlertid vike for “slow travel”.

Les også: 90 % av amerikanerne planlegger å reise igjen de neste 6 månedene

Utenlandsk turisme er svært viktig for den spanske økonomien, og den spanske økonomien er helt avhengig av å kunne begynne å ta imot reisende utenfra.

Grensene er derimot stengt for reisende fra enkelte land, og spanske destinasjoner tar nå hovedsakelig imot turister fra Europa.

Hva spanske turister angår, har bestillingene fått seg et løft etter at det begynte å lysne på koronafronten. Det er tydelig at spanjolene ønsker å reise framover. Ifølge en undersøkelse utført for Europe Assistance planlegger 80 % av spanjolene å reise i sommer. Selv om man hovedsakelig ønsker å reise innad i Spania, ønsker også 35 % av dem å reise til Europa. Her ligger det et stort potensial for Norges del.

Den spanske turisten etter Covid

Når det gjelder reiselivsbransjen, har de største reisebyråene allerede åpnet opp fra juni av, og turoperatørene har lansert sine programmer for sommeren. De landene som har åpne grenser, har sett et stort innrykk fra spanske turister.

FITUR, den største reiselivsmessen for Spania og Sør-Amerika, gikk av stabelen fra 19. til 23. mai. Dette var en viktig markering for det spanske markedet og med det kunne man tydelig signalisere at den spanske reiselivsbransjen er i ferd med å hente seg inn igjen. Under messen kunne man også presentere det nye digitale vaksinepasset, og så snart det er operativt, vil det spille en nøkkelrolle i arbeidet med å restarte reiselivet.

I en post-koronaverden er for spanske turister det viktigste feriekriteriet at man unngår masseturisme og at sikkerheten er tatt på alvor. Folk må føle seg trygge på å reise igjen. Vaksinasjonsstatus og smittetall både i Spania og i landene man reiser til, spiller også inn her. Reisebyråene vil fremdeles spille en viktig rolle her, men det er endringer på gang i reiselivsbransjen, og turister krever å bli mer involvert i planleggingen.

Vil stille krav til hygiene

I inspirasjonsfasen vil de reisende være mer oppdaterte og kresne hva hygiene- og trygghetstiltak på destinasjonene angår Her er det viktig at reisebyråene holder seg oppdaterte.

Turistene er også på utkikk etter mer eksklusive opplevelser, mindre preget av masseturisme. Til dette trengs det kvalifiserte reisebyråer som kan lage spesialtilpassede pakker.

Ekspertene mener også at ferieturene nå vil bli lengre, og at de reisende vil kreve mer fleksibilitet når det gjelder muligheter for endring og kansellering.

LES OGSÅ:

Innovasjon Norge har siden mai 2020 gjennomført flere koronabarometre i inn- og utland. Målet er å ta temperaturen på folks holdninger til å reise generelt og i Norge spesielt. Hvilke forventninger de har, planer og bekymringer knyttet til det å reise.

Reiselivet er hardt rammet av pandemien. Bare to prosent av utenlandske turister sier de har planlegger å reise til Norge sommeren 2021, men dette veies til en viss grad opp av at nordmenn vil reise mer enn noen gang i eget land (se nasjonal undersøkelse).

I perioden 31. mars - 21. april 2021. ble det gjennomført en internasjonal undersøkelse blant 1 000 reisende i Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Nederland, Sverige og Danmark. Rapporten oppsummerer resultatene fra undersøkelsen, og er utarbeidet av Epinion i samarbeid med Innovasjon Norge.

Koronabarometer sommer 2021 internasjonal

Økt bærekraftsfokus

Vi ser en trend der masseturismen er mindre interessant, og der man ser en økning i etterspørselen etter produkter som “slow travel”, økoturisme og sykkelturisme – altså produkter med et tydelig bærekraftsfokus.

Reiselivsbransjen er en av sektorene i spansk næringsliv som ble aller hardest rammet. Myndighetene jobber med et midlertidig arbeidsledighetstiltak som nå har blitt utsatt til slutten av året. Dette vil kunne hjelpe reisebyråer med å unngå konkurser. Selv om det ennå ikke har vært et stort konkursras i bransjen, regner man likevel at bransjen vil bli kraftig redusert i antall selskaper og ansatte.

Man merker etterspørsel etter norgesreiser fra forbrukere og turoperatører, og folk er spente på nyheter om når Norge åpner grensene. Turoperatører som arbeider med rundturer og større grupper, har avlyst alle tilbud i juli, men har fremdeles noen åpninger for august. Om det ikke kommer nyheter om grenseåpninger i løpet av de neste ukene, vil man måtte avlyse disse også. Mindre turoperatører kan i større grad jobbe med bestillinger i siste liten.

Nye store reiselivsaktører i Spania

I kjølvannet av pandemien har man sett to større grupperinger vokse fram i bransjen, nærmere bestemt Avoris og W2M. Avoris fusjonerte nylig med Globalia, og ble med det den største aktøren i den spanske reiselivsbransjen. De rommer nå varemerker som Air Europa, Travelplan, Halcon Viajes, Barcelo Hotels, B the travel Brand, Special Tours, Catai, Quelonea m.m. For øyeblikket er det drift i alle underselskapene, men her kan det skje endringer på sikt.

Den andre større grupperingen er W2M, som bygger på den tidligere Iberosta-gruppen. De hadde sin offisielle presentasjon under FITUR og har et sterkt fokus på digitalisering og bærekraft. Turoperatøren deres heter Icarion, og Norge er et svært viktig marked for dem.

Spansk økonomi hardt rammet

Den spanske sentralbanken har anslått en BNP-økning for 2021 på 6,4 %. Det internasjonale pengefondet IMF mener at Spania og USA vil bli verdens raskest-voksende økonomier blant industrialiserte land. Dette skyldes delvis opphentingen etter krisen i pandemiåret 2020.

Arbeidsledigheten forventes å synke i etterkant av koronaepidemien, men vil trolig ikke hente seg helt inn før halvveis inn i 2023. Arbeidsledigheten i år vil være på cirka 17 %. Denne vil deretter synke til 15 % i 2022 og 14 % i 2023. Den største ledigheten finner vi blant de yngste.

40 % har mottatt første vaksine

Situasjonen er i stadig bedring. 39 % av befolkningen har nå mottatt første dose av vaksinen, og 20 % er fullvaksinerte. Smittetallene går jevnt nedover, og man ligger i slutten av juni på 123 smittede per 100 000 innbyggere.

Sosial omgang har vendt nesten tilbake til normalen over hele landet, med unntak av åpningstidsrestriksjoner, påbud om munnbind og begrensninger på hvor mange som kan samles i grupper. Det råder en generell optimisme, og forbruket øker for hver dag som går.

Kontaktperson

Eugenia Fierros

Markedsspesialist Spania

Send email