Skip to main content

Nyhetsartikler

LES OGSÅ:

Innovasjon Norge har siden mai 2020 gjennomført flere koronabarometre i inn- og utland. Målet er å ta temperaturen på folks holdninger til å reise generelt og i Norge spesielt. Hvilke forventninger de har, planer og bekymringer knyttet til det å reise.

Reiselivet er hardt rammet av pandemien. Bare to prosent av utenlandske turister sier de har planlegger å reise til Norge sommeren 2021, men dette veies til en viss grad opp av at nordmenn vil reise mer enn noen gang i eget land (se nasjonal undersøkelse).

I perioden 31. mars - 21. april 2021. ble det gjennomført en internasjonal undersøkelse blant 1 000 reisende i Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Nederland, Sverige og Danmark. Rapporten oppsummerer resultatene fra undersøkelsen, og er utarbeidet av Epinion i samarbeid med Innovasjon Norge.

Koronabarometer sommer 2021 internasjonal

Oktober 2021

Asia ligger noe bak Europa og opplever ny økning i antall smittetilfeller. Sør-Korea er fortsatt hardt rammet, men ser tegn til lysere tidere i november. Reiselivet i landet satser nå på vinterturister til Europa.

Det sør-koreanske markedet håper på en viss forbedring mot slutten av november. Først da er det grunn til å tro på normalisering av hverdagen.

De store reisebyråene forbereder nå satsinger på de mest populære reisemålene i etterkant av gjenåpningen, da spesielt med fokus på europeiske destinasjoner som Sveits, Spania, Tyskland, Frankrike, Østerrike og Norge. HanaTour og Hanjin hadde forberedt sitt Norge-program for september, med flyvninger en gang i uken, men dette ble nå avlyst.

HanaTour har satset på konsentrert tv-reklame rettet mot destinasjoner i Asia og Hawaii. Inter-park Travel har brukt virtuelle, live videovisninger med der de har introdusert europeiske destinasjoner for et koreansk publikum.

Etter de kansellerte charterflyvningene i september,satser man nå trolig på nye sjanser fra slutten av oktober / starten av november av. I så fall kan det være nettopp vinterdestinasjoner som vil friste de reisehungrige. Dette kan føre til et løft for vinterattraksjoner.

Turismen generelt er svært sterkt preget av pandemien

Reiselivsnæringen er svært hardt rammet, og aktiviteten er nå på et minimum. De fleste aktørene har redusert kostnadene sine så mye som mulig. Svært mange ansatte har sluttet i bransjen. De aktørene som holder ut, benytter tiden til å planlegge for en fremtidig gjenåpning.

Det har vært organisert turer for reisebyråer til Saipan. Her testet man ut enklere systemer for testing og dokumentasjon, men dette ble avsluttet etter at Sør-Korea nå gikk opp til nivå 4.

Det har vært planlagt charterflyvninger til oversjøiske destinasjoner som Hawaii og Guam i anledning den fem dager lange høytiden Chusok i midten av september, men dette kunne likevel ikke realiseres etter at myndighetene hevet smittevernberedskapen til nivå fire. Flyvningene kanselleres delvis som resultat av utvidelsen av smittevernberedskapen, og delvis på grunn av at kundene nå er både slitne og skuffet.

Utenlandske flyselskaper har kunnet arrangere reiser til utlandet for de fullvaksinerte som ønsker å besøke familie og lignende. Til destinasjoner i USA, som Hawaii, Seattle, New York, Chicago, Dallas og San Francisco, har det gått flyvninger både fra utenlandske selskaper, samt Korean Air og Asiana Airlines. Air Canada og Aero Mexico har 2 til 3 flyvninger i uken.

Destinasjoner i Europa og Midtøsten har blitt betjent av Qatar, Emirates, Korean Air, Turkish Airlines, KLM, Air France og Lufthansa. Ethiopian Airlines har flyvninger til Addis Abbeba.

Store reisebyråer som HanaTour, Mode Tour, Interpark, Yellow Balloon, Red Cap m.fl. har organisert virtuelle videoreiser for å kunne introdusere destinasjoner som de kan selge når tiden kommer, for å nærme seg forbrukerne på denne måten.

Planer for aktiviteter gjennom høst og vinter

Dersom reiser mellom Norge og Sør-Korea blir mulig framover, vil IN også reise ned og samle reisebransjen til et seminar og mingle-event. Der er det mulig for andre norske aktører å bli med. Det planlegges også en digital workshop B2B for SEA markedene samlet.

Våre råd til media og nøkkelagenter:

  • Konsentrer deg om å introdusere attraksjonene til destinasjon gjennom media og nøkkelagenter, Spesielt for vinterdestinasjon, ved å introdusere attraktive nye steder.
  • Ad hoc kan vi organisere en liten gruppe reisebyråer som viser videoer og gir mer innside nyttig informasjon, og gi hvem som er lokale turoperatører i Norge og guideforening som kontakt, slik at de føler seg komfortable når de lager Norge-programmer. De kan introdusere dette videre for individuelle reisende, som for eksempel bryllupsreisende. Gi gode tips om hva Norge kan tilby om høsten og vinteren, slik som ishoteller, gode restauranter, ski og nordlys.
  • Kontakt fotograf for å invitere og introdusere norske høydepunkt som nordlys, samisk kultur og norsk mat, og også attraksjoner, så når de har mulighet til å besøke Norge, fikk de fotografier som gode PR-verktøy. Vi har nye attraksjoner, som er noe spesielt med innovative ideer. Museer, Fjord Sauna etc.
  • Korea kommer til å slippe opp når de har nådd 70% vaksinerte, noe de forventer vil skje litt uti oktober eller senest tidlig i november. For å trekke flere koreanere til Norge, må vi få fram at vinteren er ikke så kald som de tror. (Mange koreanere har nå også gått til innkjøp av varme klær.)a dem oppleve lokale vaner og unike opplevelser som er spesielle for Norge.Vi må konsentrere oss om Hanjin, da det er de som kjenner Norge og andre nordiske land best, gjennom sin 6 års chartererfaring. På grunn av regjeringens positiver løfter om å slippe opp, venter man nå bare på at nye muligheter skal kunne åpne seg.

Ny økning i Sør-Korea

Nye tilfeller av visuet har igjen økt til over 2 000 om dagen. Det svært smittsomme deltaviruset har komplisert antivirusinnsatsen og utgjør nå 99 prosent av alle smittetilfellene.

Helsemyndighetene har innført enda flere restriksjoner i hovedstadsområdet den siste tiden, slik at restauranter og kafeer må begrense antall gjester frem til stengetiden kl. 21.00, som også er en time tidligere enn tidligere. Samlinger på mer enn fem personer er forbudt.

Regjeringen har som mål å vaksinere minst 70 prosent av landets befolkning innen utgangen av september for å få på plass flokkimmunitet i løpet av november. I forrige uke kunngjorde Helse- og velferdsdepartementet at samfunnet først kunne begynne å forberede seg på en normalisering av hverdagen etter Chuseok-ferien senere i høst.

Byråene overlever på lån

De fleste av reisebyråene overlever på lån utstedt av KTA eller regjeringen. Regjeringen har lånt ut penger til lav rente, mot at man ikke har kunnet avslutte driften før lånene er tilbakebetalt. Det betyr at man må opprettholde driften, selv om aktiviteten er lav, i påvente av bedre tider. En del har da flyttet til mindre lokaler eller gått over til mer fleksible kontorløsninger, men stort sett har folk jobbet hjemmefra.

Myndighetene har subsidiert 70 % av lønnsutgiftene i inntil 9 måneder (en utvidelse fra de 3 månedene man gikk inn med da koronapandemien slo til). Men denne støtteordningen ble avviklet i juli i år, så nå begynner bedriftene å si opp folk. For eksempel har Mode Tour redusert arbeidsstokken med rundt 300 ansatte denne måneden.

Siden de fleste ikke har kunnet reise på mange, mange måneder, ønsker man nå å kunne reise og bare nyte ferien, uten å jobbe. Og i løpet av ferien ønsker de fleste av dem bare å kunne slappe av og nyte tiden på destinasjonen. De ønsker et avbrekk fra en krevende pandemitid. Men dette var før innføringen av nivå 4.

Fortsatt strenge restriksjoner

For tiden kan bare 4 personer samles på kveldstid for drinker eller middager. Men nå som nivå 4 er innført, har man oppfordret folk til å avslutte sosial omgang før kl 21 om kvelden. Mesteparten av konferanseaktiviteten blir nå avgrenset til dagtid, når 99 personer kan være samlet.

Aller mest populært er flyreiser, og dette tjener lavprisselskapene godt på i sommermånedene. Selv en flytur til andre byer i landet gir følelsen av å være på reise. Men standarden på de hjemlige lavprisselskapene er relativt beskjeden. Reiser med tog innenlands er både idyllisk og praktisk, men det gir ingen voldsom reisefølelse for den jevne koreaner. Reiser i egen bil kommer også inn her, men da sliter man fort med tett trafikk.

Folk oppsøker gjerne avslappende steder, som campingplasser. Og man ser at bobiler har blitt stadig mer populært den siste tiden. Likevel kommer man ikke bort fra at folk flest foretrekker å fly! Dette gir den rette reisefølelse, om man så reiser over korte eller lengre avstander.

Kontaktperson

Ingunn Sakshaug

Markeds- og bransjespesialist for Danmark, Nederland, Belgia, Asia og nye utviklingsmarkeder

+47 926 04 452

Send email