Skip to main content

Nyhetsartikler

Jaktseminaret på Honne i juni er avlyst

Dette arrangementet er dessverre avlyst!

Etterspørselen etter aktivitetsferier, opplevelser og lokalmat har økt gjennom mange år. Dermed har det oppstått et mulighetsrom for flere aktører med interesser i norsk utmark, til næringsutvikling knyttet til jakt og jaktopplevelser. Bli med på seminar og la deg inspirere!

Som et ledd i oppfølgingen av handlingsplanen for næringsutvikling basert på høstbare viltressurser, arrangerer Innovasjon Norge og Skogbrukets Kursinstitutt et seminar om jakt og jaktopplevelser som næring. Seminaret vil bli åpnet av landbruks- og matminister Sandra Borch.

Hovedtemaer for seminaret er jakt og jaktopplevelser og viltkjøtt på tallerkenen.
I tillegg til inspirerende foredrag vil det presenteres gode eksempler og caser fra både jaktguider, jaktgründere og restauranter med viltfokus. Seminaret skulle egentlig vært arrangert i januar i år, men ble dessverre utsatt på grunn av koronarestriksjoner.

Inspirerende foredragsholdere og caser

For mange er det en stor lettelse å kunne møte andre mennesker igjen, og ikke minst å la seg inspirere av foredragsholdere i samme rom. På dette seminaret vil du blant annet få høre Kristian Olsen fra Statskog snakke om produktutvikling og salg av jakt i 2022. Og Johan Trygve Solheim fra Norsk Hjortesenter på Svanøy vil fortelle om hvordan vi skal få mer viltkjøtt ut til folket.

Videre vil jaktguide og jaktentreprenør Ove Lillengen fra Explore Sjåk og Frank Robert Lund fra Diana Jaktreiser dele av sine spennende erfaringer. Og ikke minst; Oddgeir Andersen fra NINA vil fortelle om potensialet for økt verdiskaping, og hva som skal til for å lykkes.

Du vil også få presentert et case fra Lena Flaten ved den svenske suksessen Flammans Skafferi. Flammans Skafferi går i front når det kommer til mat som puster kjærlighet til naturen, bærekraftig jordbruk, jegere, matprodusenter og bønder.

Hva skal til for å lykkes?

Og du vil få mange andre eksempler på hva som skal til for lykkes med verdiskaping innenfor dette området. Seminaret arrangeres 14.-15. juni 2022 på Biri (Honne Hotell og konferansesenter) og vil være særlig interessant for grunneiere, rettighetshavere, entreprenører, forvaltning og andre som ønsker å utvikle jakt og jaktopplevelser som næring.

Seminaret vil ta utgangspunkt i situasjonen på dette området i dag, og sammen med foredragsholdere og deltakere er målet å komme frem til gode tiltak og forslag til løsninger, for å kunne ta ut potensialet som ligger i økt næringsutvikling basert på høstbare viltressurser.

Program og påmelding

Se foreløpig program her – med forbehold om endringer.

Meld deg på her.

Kontaktperson:

Haaken M. Christensen

Fagansvarlig naturbasert reiseliv

Send email