Skip to main content

Nyhetsartikler

Porttrettserie

____________

Formålet med segmenteringsstudiet har vært å identifisere hva som kan styrke norsk reiselivsbransje i fremtiden. I tillegg vil vi forstå landskapet vi konkurrerer i - og peke ut hvilke områder som har behov for innovasjon og kommunikasjon.

Les mer om segmentene

Kontaktperson

Margrethe Helgebostad

Fagansvarlig analyse

+47 917 49 513

Send email

Merk: Denne portrettserien består ikke av virkelige personer. De ulike målgruppene som Visit Norway jobber med, er karikert gjennom stereotypier på en måte som skal gjøre det enkelt for alle som jobber i og med reiselivsnæringen å skille de ulike segmentene fra hverandre.