Skip to main content

Nyhetsartikler

Se vårt flunkende nye dashbord for overnattingsstatistikk

Et nytt dashbord som sammenstiller tall fra overnattingsstatistikken er nå på plass. I denne finner du tall på både fylkesnivå og for de 67 nye reiselivsregionene som ble en del av den offisielle statistikken i år. På fylkesnivå finner du også gjestedøgn for fritidsboligformidling.

Dashboardet er resultat av et spleiselag mellom Innovasjon Norge og landsdelsselskapene, hvor landsdelsselsskapene tar en etableringskostnad, og Innovasjon Norge tar årlig drifts- og vedlikeholdskostnader. I tillegg har Innovasjon Norge tatt kostnaden ved å utvikle et styringsverktøy i form av et dashboard, som på en enkel måte gjør det lett å finne data man er interessert i. 

Vil at flest mulig bruker tallene

Som utgangspunkt vil SSB publisere tabellene på lik linje med annen offisiell statistikk i Statistikkbanken på ssb.no - som igjen vil vises i dashboardet.

67 nye reiselivsregioner

Det er behovet for statistikk på et lavere geografisk nivå som var inngangen til samarbeidet. Det var først i 2020 at SSB begynte å rapportere reiselivsstatistikk på kommunenivå, men det som er naturlige reiselivsregioner i Norge viste seg å ikke passe inn med det som defineres som økonomiske enheter i Norge. Det er derfor besluttet at det etableres 67 nye reiselivsregioner, som blir en del av den offisielle statistikken i Norge. De nye regionene er så langt det lar seg gjøre tilpasset den etablerte reiselivsstrukturen i Norge, og er kommet på plass etter flere runder med innspill fra både destinasjons- og landdelsselskap.

I dashboardet ligger også en utvidelse av eksisterende tabeller i både overnattingsstatistikk og næringens økonomiske utvikling (NØKU). Ønsket var i hovedsak at det skal være mulig å hente ut tall for hotell og lignende overnattingsvirksomheter (NACE 55.1) og en samlekategori for campingplasser (NACE 55.3) og drift av vandrerhjem og ferieleiligheter (NACE55.2). NACE korresponderer med SSBs Standard for næringsgruppering, som finnes tilgjengelig her.

Sesongjusterte tall på plass innen utgangen av 2021

Samarbeidet resulterer i at SSB vil lage en finere inndeling av allerede eksisterende statistikkbanktabeller, samt at det skal publiseres sesongjusterte tall. 

Tall med tidsserie fem år tilbake i tid, vil være på plass innen utgangen av juni 2021, mens sesongjusterte tall vil være på plass innen utgangen av 2021.

Til overnattingsstatistikken: dashbordet

Spørsmål? Kontakt oss gjerne!

Margrethe Helgebostad

Fagansvarlig analyse

+47 917 49 513

Send email