Nyhetsartikler

Se vårt flunkende nye dashbord for overnattingsstatistikk

67 nye reiselivsregioner:

Arendal/Grimstad region
Asker & Bærum
Bergensregionen
Bodø
Drammensregionen
Fjordkysten
Follo
Fredrikstad og Hvaler
Gjøvikregionen
Grenland
Hadeland/Ringerike
Haldenkanalen
Hallingdal
Hardangerfjord
Haugesund og Haugalandet
Hedmark-regionen
Helgeland
Hitra/Frøya
Horten-regionen
Innherred
Kongsberg-regionen
Kristiansand-regionen
Lillehammer-regionen
Lindesnes /Lyngdal
Lofoten
Midt-Telemark
Mosse-regionen
Namdalen
Narvik-region
Nordfjord
Nord-Gudbrandsdal
Nordmøre og Romsdal
Nord-Troms-region
Norefjells-regionen
Oppdal
Orkdalsområdet
Oslo
Region Fosen
Region Stavanger
Ringsaker
Risør/Tvedestrand region
Romerike
Ryfylke
Røros-regionen
Salten-region
Sandefjord/Larvik
Sarpsborg
Setesdal
Sognefjord
Sunnfjord
Sunnhordland
Sør-Troms/Midt-Troms/Senja-region
Tromsø
Trondheim
Trysil
Tønsberg-regionen
Valdres
Vesterålen
Vest-Finnmark/Indre Finnmark-region
Vestre Agder
Vest-Telemark
Voss
Værnes-regionen
Østerdalen
Øst-Finnmark-region
Øst-Telemark
Ålesund og Sunnmøre

Et nytt dashbord som sammenstiller tall fra overnattingsstatistikken er nå på plass. I denne finner du tall på både fylkesnivå og for de 67 nye reiselivsregionene som ble en del av den offisielle statistikken i år. På fylkesnivå finner du også gjestedøgn for fritidsboligformidling.

Dashboardet er resultat av et spleiselag mellom Innovasjon Norge og landsdelsselskapene, hvor landsdelsselsskapene tar en etableringskostnad, og Innovasjon Norge tar årlig drifts- og vedlikeholdskostnader. I tillegg har Innovasjon Norge tatt kostnaden ved å utvikle et styringsverktøy i form av et dashboard, som på en enkel måte gjør det lett å finne data man er interessert i. 

Vil at flest mulig bruker tallene

Som utgangspunkt vil SSB publisere tabellene på lik linje med annen offisiell statistikk i Statistikkbanken på ssb.no - som igjen vil vises i dashboardet.

67 nye reiselivsregioner

Det er behovet for statistikk på et lavere geografisk nivå som var inngangen til samarbeidet. Det var først i 2020 at SSB begynte å rapportere reiselivsstatistikk på kommunenivå, men det som er naturlige reiselivsregioner i Norge viste seg å ikke passe inn med det som defineres som økonomiske enheter i Norge. Det er derfor besluttet at det etableres 67 nye reiselivsregioner, som blir en del av den offisielle statistikken i Norge. De nye regionene er så langt det lar seg gjøre tilpasset den etablerte reiselivsstrukturen i Norge, og er kommet på plass etter flere runder med innspill fra både destinasjons- og landdelsselskap.

I dashboardet ligger også en utvidelse av eksisterende tabeller i både overnattingsstatistikk og næringens økonomiske utvikling (NØKU). Ønsket var i hovedsak at det skal være mulig å hente ut tall for hotell og lignende overnattingsvirksomheter (NACE 55.1) og en samlekategori for campingplasser (NACE 55.3) og drift av vandrerhjem og ferieleiligheter (NACE55.2). NACE korresponderer med SSBs Standard for næringsgruppering, som finnes tilgjengelig her.

Sesongjusterte tall på plass innen utgangen av 2021

Samarbeidet resulterer i at SSB vil lage en finere inndeling av allerede eksisterende statistikkbanktabeller, samt at det skal publiseres sesongjusterte tall. 

Tall med tidsserie fem år tilbake i tid, vil være på plass innen utgangen av juni 2021, mens sesongjusterte tall vil være på plass innen utgangen av 2021.

Til overnattingsstatistikken: dashbordet

Spørsmål? Kontakt oss gjerne!

Margrethe Helgebostad

Fagansvarlig analyse

+47 917 49 513

Send email