Skip to main content

Nyhetsartikler

Norsk MICE-næring møttes i Bergen

Innovasjon Norge og Bergen Convention Bureau inviterte nylig til samling i Bergen, for MICE-næringen i Norge som jobber med internasjonale konferanser.

Nærmere 40 deltakere tok del i et tredagers fullspekket program, som inneholdt introduksjonskurs for å sette fokus på hvilke tiltak og hva som skal til for å etterfølge den internasjonale konkurransen i kongressarbeidet. Hvilke nettverk man bør være del av, samt hvordan jobbe inn mot fagmiljøer og viktigheten av samarbeid for å lykkes.

De to neste dagene delte kongressarrangører (PCO’er), kongressenterne i Norge, representanter fra de største hotellkjedene og destinasjonsselskapene deres arbeid i søknads (bid) prosesser. Hvordan man har løst etterspørselen av digitale og hybrid konferanser, samarbeid med kommuner arbeidsmetoden for hvordan man har vunnet viktige kongresser til sine regioner, og hva dette kan bety. Utfordringene tilknyttet til dette ble også delt og diskutert.

Konklusjonen er tydelig; samarbeid og stå sammen, samt å fremsnakke viktigheten av kongresser er utrolig viktig for Norge - for at vi sammen skal møte den internasjonale konkurransen i årene som kommer.

Morgendagens utfordringer og muligheter

- Utfordringene er like tydelige. Det er ressursmangel i næringen, og fokus på det å kommunisere ut til hva internasjonale kongresser kan bety og generere for en destinasjon/region. Ikke bare når det kommer til inntjening til reiselivet – men også Norges omdømme, arbeidsplasser som skal genereres, hvordan etterleve krav som stilles til å arrangere bærekraftige arrangement, forteller Elisabeth Alethe Bugge, seniorrådgiver kongress i Innovasjon Norge. 

Her settes det i gang en rekke gode initiativer rundt på destinasjonene for å etterleve dagens krav.  Mye arbeid gjenstår, men mange spennende initiativ er satt i gang. Ved å dele suksesser og ideer, kan man ta sjumilssteg for å få innsikt i hva som kreves for å etterleve kravene til fremtidens kunder.

Digital deltakelse på ICCA-kongressen

For å få et innblikk i hva som skjer utenfor Norges grenser ble samlingen arrangert i kombinasjon med ICCA-kongressen, som gikk av stabelen i hybrid versjon fra Cartagena, Colombia.

- For oss som jobber med internasjonale kongresser, er ICCA en av våre viktigste nettverksorganisasjoner og det er her vi følger med i trendbildet og får inspirasjon til nye måter å tenke på i denne bransjen. Budskapet er tydelig; fremtidige kongresser og måten vi jobber på vil endre seg. Spesielt omhandlet kongressen fokuset på '8 meta' – trender; innenfor bærekraft, innovasjon, teknologiutvikling, inkludering, samarbeid, organisasjonskultur, kundepreferanse og fremtidens arbeidsplasser og måten vi jobber på, sier Bugge.

Hva nå?

Konferansen i Bergen ga mye tid til å snakke om hvilke aktiviteter som er relevante i året som kommer, hvilke arenaer vi bør være på sett i lys av våre ressursmuligheter og den nasjonale reiselivsstrategien. 

- Et av tiltakene i strategien er å utvikle en prefinansieringsordning til norske fagmiljøer som ønsker å søke internasjonale kongresser. Initiativet ble spilt inn i arbeidet med reiselivsstrategien fra næringen i Norge som det viktigste virkemiddelet for å stimulere til flere søknader og initiativ fra norske fagmiljøer. Argumentet for å unnlate å ta personlig risiko vil være et meget viktig verktøy for å hevde seg i den internasjonale konkurransen der flere byer i andre steder i verden har slike virkemidler på plass, sier Bugge og legger til at: - Vi vet noe om hva morgendagen vil bringe, vi vet hvilke fortrinn Norge har sett i lys av håndteringen av pandemien - og at vi har en plass i dette markedet i fremtiden. Dersom vi spiller dette riktig og satser på kongresser der vi ser Norge har størst konkurransekraft. Samarbeid og finne nye smartere og effektive måter å jobbe på er essensielt for å vinne flere kongresser til Norge.


Kontaktperson:

Elisabeth Alethe Bugge

Seniorrådgiver kongress

+47 984 80 050

Send email