Skip to main content

Nyhetsartikler

Rjukan har mottatt Merket for bærekraftig reisemål

Merket for bærekraftig reisemål logo

Les om Merket for bærekraftig reisemål

- Rjukan er en destinasjon som gjennom årene har gjort mye godt arbeid for og med reiselivsnæringen. Derfor er det veldig hyggelig at de nå mottar Merket for bærekraftig reisemål av Innovasjon Norge. Bevisstheten rundt bærekraft har økt stort blant destinasjonens reiselivsbedrifter, og ringvirkningen med at 16 reiselivsbedrifter de siste par årene har valgt å miljøsertifisere seg er rett og slett veldig positivt! Det er helt i tråd med den nye nasjonale reiselivsstrategien og utviklingen vi ønsker for norsk reiseliv i årene framover. Vi gratulerer Rjukan med Merket for bærekraftig reisemål, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge.

Et naturlig valg å prioritere Merket for bærekraftig reisemål

Rjukan er et av de viktigste reisemålene i Tinn kommune. Flere enn 1 av 10 av innbyggerne er sysselsatte i reiselivsnæringen og hvert år ønskes 500.000 gjester velkommen til distriktet. Reiselivet er mangfoldig i Telemarks-kommunen, som har en rekke aktiviteter tilpasset både vinter- og sommerturisme.

- Reiseliv er valgt som hovedsatsing for næringsutvikling for Tinn kommune, for å sikre et levedyktig lokalsamfunn. I forbindelse med utarbeidelse av ny reiselivsstrategi i 2018 kom det tydelig fram at en videre utvikling av reisemålet måtte skje med bærekraftprinsipper i fokus, både for å ta vare på og utvikle lokalsamfunnet på best mulig måte, men også fordi vi mente at dette var noe turistene ville kreve i større og større grad. Derfor ble det naturlig å prioritere arbeidet med å oppnå merket Bærekraftig reisemål, forteller Steinar Bergsland, ordfører i Tinn kommune.

Også i fylkeskommunen blir Rjukans innsats lagt merke til.

- Dette er veldig gledelig og viktig for Rjukan og hele regionen vår. Reiselivet er ekstremt viktig for Vestfold og Telemark, og vi ser at bærekraft er et av de viktigste valgkriteriene for fremtidens turister. Jeg håper dette kan være til inspirasjon for flere av våre attraktive reisemål, sier Truls Vasvik, leder av Hovedutvalget for næring og reiseliv i Vestfold og Telemark Fylkeskommune.

Mener Rjukan har tatt ledertrøya i regionen

Rjukan er del av Visit Telemark, som organiserer et mangfold av reisemål fra kyst til høyfjell.

- Dette er en stor dag og en viktig milepæl for Telemark som reiselivsdestinasjon. Som reiselivsdirektør er jeg utrolig stolt over den jobben som nå har blitt gjort på Rjukan. Vi står overfor en enorm omstilling mot en mer bærekraftig og miljøvennlig verden, spesielt mot 2030. Bærekraft er ikke lenger diskuterbart, men har i dag blitt en hygienefaktor. Skal Telemark lykkes med verdiskaping så må vi være med på den omstillingen som skjer, men også sørge for at vi holder på konkurransekraften vår - og dette bidrar en slik sertifiseringsprosess sterkt til. Det er også utrolig gøy at Rjukan og reiselivet har tatt på seg ledertrøya innenfor bærekraftig omstilling i regionen vår og kan være et godt eksempel på den jobben resten av Telemark står ovenfor som bærekraftig destinasjon. Gratulerer så mye til visitRjukan og Tinn kommune, sier Anne-Hege Svartdal, reiselivsdirektør i Visit Telemark.

Økt bevissthet

Prosessen for å oppnå Merket for bærekraftig reisemål har tatt to år, og arbeidet har vært ledet av Karin Rø. Arbeidet har skapt stort engasjement på tvers av reiselivsnæringen på reisemålet. For Rjukan symboliserer Merket for Bærekraftig reisemål nå en anerkjennelse for at reiselivsbedrifter, kommunen og andre aktører har gjort mye riktig så langt.

- Det har gitt oss en bevissthet rundt hva det innebærer å ha fokus på bærekraft på en destinasjon. Vi har også fått kunnskap om områder hvor vi trenger et ekstra løft, samtidig som vi vet at vi kan bli bedre på alle områder i tiden framover, forteller Hege Sætre Næss, daglig leder i visitRjukan.

En rekke gode tiltak

I tillegg til arbeidet i merkeordningen er flere tiltak gjennomført i løpet av disse to årene, som kommer reiselivsnæringen og hele destinasjonen til gode i årene framover:

  • Rjukan har etablert et system for rapportering av omsetning fra bedrifter, for å kunne måle den økonomiske utviklingen på destinasjonen.
  • Det er utarbeidet tips til besøkende i Rjukan om hvordan være en ansvarlig gjest.
  • Det er opprettet en samhandlingsarena for reiselivsbedrifter med kommuneoverlege og NAV blant annet. Kanskje mest som følge av koronapandemien, men som nå er ønskelig å videreføre i egnede former i framtida.
  • I tillegg til sertifiseringsprosessen for Merket for bærekraftig reisemål har flere bedrifter sørget for å skaffe seg miljøsertifiseringer. Rjukan har gått fra å ha 0 til 20 sertifiserte enheter på under to år. Flere er i gang.

For å oppnå Merket for bærekraftig reisemål stilles det krav til omfattende, påkrevde undersøkelser. Disse har gitt visitRjukan verdifull informasjon fra gjester, fritidsboligeiere, innbyggere og reiselivsbedrifter. Dette grunnlaget brukes for gode prioriteringer og styring av reiselivet fremover.

- Innspillene viser et sammenfallende syn med destinasjonsledelsen når det gjelder forbedringsområder, og også hva som er det beste med Rjukan som reiselivsdestinasjon, sier Næss. og legger til at - For oss er dette starten på arbeidet videre. Vi har fått et nyttig verktøy til å utvikle Rjukan til en mer bærekraftig destinasjon. En utvikling som både enkeltbedrifter og kommunen må ta del i, og som våre innbyggere og gjester må gi oss viktige innspill på også framover.

Kontakt oss for mer informasjon:

Ingunn Sørnes

Fagansvarlig bærekraftig reiseliv

+47 957 78 663

Send email

Daglig leder visitRjukan Hege Sætre Næss: 952 67 290 - hege@visitrjukan.com

Ordfører i Tinn kommune: Steinar Bergsland: 404 02 513 – steinar.bergsland@tinn.kommune.no 

Prosjektleder: Karin Rø: 922 38 872 – karin@visitrjukan.com