Skip to main content

Nyhetsartikler

Reiselivsverden - slik vi kjenner den

I en uforutsigbar verden er det alltid godt å lene seg på analyser og fakta fra fagfolk. For oss som jobber i og med norsk reiselivsnæring er det derfor viktigere enn noen gang å oppdatere oss på hva som skjer utenfor egne landegrenser. Særlig gjelder dette for de bedriftene som tar i mot gjester fra utlandet.

Gjennom året vil vi fortløpende få fire "brev hjem" fra våre markedsspesialister som jobber med internasjonale markeder - og som i mange tilfeller også er bosatt i markedene de jobber med. Målet er at vi alle skal bli litt klokere på hvilke markedsmuligheter for norsk reiselivsnæring som finnes her og nå – og få bedre kjennskap til hva som ligger i kortene for fremtiden, for de enkelte markedene.

Mellom hovedrapportertingene vil vi som vanlig følge opp med nyheter og saker fra land der det foregår noe spesielt i form av hendelser og aktiviteter.

Les rapportene fra våre markeder her:

  • Asia

  • Danmark

  • Frankrike

  • Italia

  • Nederland og Belgia

  • Russland

  • Sverige

  • Spania

  • Storbritannia

  • Tyskland