Skip to main content

Nyhetsartikler

Påsken ga oppsving i overnattingsstatistikken for mars

Kontaktperson

Margrethe Helgebostad

Fagansvarlig analyse

+47 917 49 513

Send email

Ferske tall fra SSB viser at det var i underkant av 960 000 overnattinger ved kommersielle overnattingssteder i mars. Det er seks prosent færre enn mars i fjor. Den tidlige påsken førte til nordmenn sørget for gode tall for campingplasser og hyttegrender, og antall norske overnattinger på camping ligger høyere enn i «normalåret» mars 2019.

Hotellene er nok en gang hardest rammet, og i tillegg til en nedgang fra utlandet på 66 prosent, var det åtte prosent færre norske hotellgjestedøgn. Likevel verdt å nevne at antall hotellovernattinger i Rogaland økte med fem prosent, Møre og Romsdal med 14 prosent og Svalbard med seks prosent.

Kommersielle gjestedøgn

Overnattinger ved fritidsbolig formidlere

I mars var det i underkant av 41 000 overnattinger via fritidsbolig formidlere. Det representerer en andel på fire prosent av alle gjestedøgn den måneden. Antall utenlandske går sterkt tilbake, mens det var en god økning av norske overnattinger.

Denne statistikken erstatter og utvider tidligere statistikk for hytteformidling. Statistikken dekker fortsatt overnatting på private hytter/hus. Fra og med 2020 omfatter denne statistikken flere bedrifter og derfor flere overnattinger sammenlignet med 2019 og tidligere.

Ny statistikk for økonomisk utvikling

SSB har publisert en ny tabell for næringens økonomiske utvikling.  Den gir informasjon om omsetning og sysselsatte per reiselivsregion. Det er tabell nummer 13185 som ligger her Overnattingar. Statistikkbanken (ssb.no)

SSB publiserer overnattingstall for april 28. mai.