Skip to main content

Nyhetsartikler

Noe har endret seg de siste årene, og spesielt under pandemien. Etterspørselen etter opplevelser og aktiviteter i den norske fjellheimen har eksplodert.

To spørreundersøkelser som Innovasjon Norge nylig har gjennomført blant norske og utenlandske leverandører av toppturer, bekrefter denne trenden. Undersøkelsene er ikke statistisk signifikante, men med over 60 besvarelser fra norske toppturaktører og over 30 svar fra internasjonale topptur-operatører er resultatene en god temperaturmåling på etterspørselen og trendene i markedet.


– Det er sterk etterspørsel etter guidede turer, og aller helst over flere dager. I tillegg er skituristene veldig opptatt av muligheten for å gjennomføre flere aktiviteter på samme reise. Dette gir spennende muligheter for for opplevelsesutvikling og verdiskaping i norsk naturbasert reiseliv, sier Haaken Christensen, seniorrådgiver i Innovasjon Norge.

Den samme store interessen har selskapet Svalbardguidene opplevd.

Skredkurs for hvermansen

– Lysten på topptur har økt voldsomt i popularitet. Før var skredkurs bare for spesielt interesserte. Nå er det for hvermansen. Dette er noe helt nytt, sier Marit Øvstedal, daglig leder i Svalbardguidene.

Oscar Almgren på Stranda på Sunnmøre kunne ikke vært mer enig. Han tror nedstengingen har ført til at mange nordmenn har fått øynene opp for denne måten å oppleve de norske fjellene på. Den sterkt økende interessen for topptur bekrefter dette.

– Vi så jo at vi måtte gjøre noe, da Norge stengte ned i mars i fjor. Vi kan jo mye om skredkurs og sikkerhet. Det eneste vi måtte gjøre, var å lage en pedagogisk digital presentasjon. Allerede i mars i 2020 gjennomførte vi, med tilskudd fra Innovasjon Norge, de første kursene. Jeg tror vi var først ute, sier Almgren i Uteguiden.

Statistikken hans viser at imponerende 12 000 deltakere har gjennomført kurset.

– I perioder har vi hatt det travelt, ja, sier Almgren med et smil.

Men ikke nok med det. Appetitten for skredkurs har slett ikke vært dekket gjennom den digitale varianten. Allerede i desember var Uteguiden i gang med fysiske kurs.

Fra digitale til fysiske kurs

– Vi har aldri tidligere opplevd så sterk interesse for våre fysiske kurs. Vi har hatt en betydelig økning. Det har vært fullt hver helg. Man blir jo ikke fullt utlært med den digitale varianten og mange har ønsket å gå videre til neste skritt ute i terrenget, forteller Almgren.

Grepene har bidratt til å skape vekst for Uteguiden i en periode med strenge restriksjoner for reiser og turisme. Lignende opplevelse kan Svalbardguidene fortelle om.

– Så lenge vi fikk holde åpent på Norefjell, Høgevarde og Tempelseter var det fullt kjør i vinter. Det har vært et stort marked for toppturkurs for de som bor på det sentrale Østlandet. Noen har brukt det som opptrening til mer krevende turer hos oss på Svalbard, mens andre er nybegynnere, forteller Marit Øvstedal.

Hun merker godt at pandemien har endret pågangen og skapt et sug etter ny læring.

– Den investeringen folk har gjort i kurs og kunnskap om fjellene våre, tror jeg indikerer en varig endring når det gjelder interesse for topptur. Jeg er veldig optimistisk for fremtiden. Nå handler det bare om å få åpnet opp, sier Øvstedal.

Skaper økt interesse for guidede toppturer

Verken Uteguiden eller Svalbardguidene er bekymret for at behovet for profesjonell guiding vil falle bort som følge av høyere kompetanse hos skituristene.

– Nei, det er heller motsatt. Dette skaper en større samlet interesse for toppturer. Guiding handler heller ikke bare om skred, men en totalopplevelse, sier Almgren og får full støtte av Øvstedal.

– Folk som går skredkurs, får veldig respekt for alt man ikke kan og har kunnskap om. Mange tar kurs for å gå egne turer, men de skjønner at de bør ha guide når terrenget er ukjent. Markedet for skredkurs blir ikke mettet. Så er det mange som også tar videregående kurs. Folk blir giret på å lære mer. Mange er helt nye på toppene og tar gjerne et kurs kombinert med en dagstur til topps, forteller hun. – For oss er sikkerhet i fjellet svært viktig. Den økte interessen for kunnskap om skred og trygghet er derfor svært gledelig, sier Christensen i Innovasjon Norge.

De er ikke overrasket over funnene i undersøkelsen, som viser at skituristene ønsker å kombinere toppturer med andre aktiviteter og med lokalmat.

Vil reise smartere, ikke mindre

Skituristene ønsker en god, gjerne tradisjonsrik middag etter en lang tur. De ønsker også å kombinere et opphold med en annen aktivitet, som for eksempel hundekjøring eller seiltur, forteller Øvstedal.

Og det har ikke stoppet opp, selv om det nærmer seg sommer.

– Vi har nå flere fullbookede brekurs i sommer, helt uten at vi har markedsført de, sier Øvstedal.

Oscar Almgren ser også veldig lyst på tiden fremover og tror sommeren blir god for bransjen. Han håper og tror at pandemien har fått skituristenes øyne opp for kvalitet og norske fjell.

– Jeg håper ikke at folk reiser mindre, men at de reiser smartere. At de opplever mer på de turene man tar. At de gjerne blir enda lenger og virkelig prioriterer mange opplevelser på turen. På den måten blir avtrykket minst mulig, samtidig som man får mye igjen for pengene. Mange har også innsett at det er mye å oppleve rett utenfor døren. Man trenger ikke dra til andre siden av kloden, sier Almgren.

Kontaktperson

Haaken M. Christensen

Fagansvarlig naturbasert reiseliv

Send email

For ytterligere informasjon, kontakt:
Oscar Almgren, daglig leder, Uteguiden
+47 40 55 46 70
travel@uteguiden.no

Marit Øvstedal, daglig leder, Svalbardguidene
+47 977 65 297
marit@svalbardguidene.no