Skip to main content

Nyhetsartikler

Overrekker den nasjonale reiselivsstrategien i april

Kontaktpersoner

Sebina Stegavik

Ansvarlig redaktør, Visit Norway Innsikt

+47 450 57 737

Send email

Innovasjon Norge har ledet arbeidet med den nye reiselivsstrategien, på oppdrag fra NFD. Blant de mange som har bidratt – og som nå venter spent på det endelige resultatet - er norsk reiselivsnæring, akademia og fag- og interesseorganisasjoner. I disse dager går arbeidet mot slutten og strategien overrekkes NFD like etter påske.

Overlevering markerer starten

- Vi gleder oss til å overrekke strategien til næringsminister Iselin Nybø og håper den blir tatt godt imot av både henne og reiselivsnæringen. At overleveringen skjer noen uker på overtid, er en konsekvens av mange uforutsette oppgaver i kjølvannet av pandemien. Men målet vårt er at denne strategien skal få et langt og godt liv, og bidra til å styrke norsk reiseliv de neste årene. Overlevering av strategien til næringsministeren i april markerer starten - og ikke slutten - på denne prosessen i reiselivet, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm.

Overleveringen finner sted like etter påske, og vi følger opp med eksakt dato og mer informasjon når dette foreligger.