Nyhetsartikler

Nordmenn sto for 9 av 10 kommersielle overnattinger i desember

Det var i overkant av 800 000 overnattinger ved kommersielle steder i desember, som er en halvering fra desember 2019. Utenlandske gjestedøgn gikk tilbake med 79 prosent og norske med 37 prosent.

Norske gjestedøgn representerer en andel på 89 prosent. Av de i underkant av 92 000 utenlandske gjestedøgn den måneden, er Sverige og Storbritannia de største markedene, etterfulgt av Danmark og USA.

Året 2020

Samlet for året var det 23, 7 millioner kommersielle gjestedøgn, som er en nedgang på 33 prosent. Antall norske går tilbake med 17 prosent, og utenlandske 69 prosent. Hotellene er hardest rammet, med en nedgang på 41 prosent. Deretter kommer hyttegrend og vandrerhjem som har en nedgang på 24 prosent. Overnattinger ved campingplasser ligger kun syv prosent under 2019, og henger sammen med den gode veksten de hadde av norske gjestedøgn gjennom sommersesongen.

Kommersielle gjestedøgn, sortert etter størst andel desember 2020:

Marked20192020%-endringandel20192020%-endringandel

Store regionale forskjeller

Vintersesongen startet bra, og gjestedøgnstatstikken for februar 2020 er den siste i rekken av god vekst for norsk reiseliv. Det er store regionale forskjeller. I sommersesongen kom Agder best ut av det, og er det fylke som kommer best ut av det med en nedgang på fem prosent. Det er fylker som tradisjonelt har mange utenlandske feriereisende og er store på forretningsmarkedet, som er hardes rammet. Svalbard har størst prosentvis tilbakegang på 60 prosent. Tilbakegangen tilsvarer 100 000 færre gjestedøgn. Størst tilbakegang har Oslo med 3,3 millioner færre gjestedøgn i 2020. Deretter kommer Vestland og Viken som begge har 2 millioner færre gjestedøgn.

Kommersielle gjestedøgn per fylke, sortert etter flest gjestedøgn i 2020:
Året20192020%-endring
Viken5 532 9683 547 758-36 %
Vestland5 191 2853 114 444-40 %
Innlandet3 733 3312 906 58122 %
Oslo5 610 9342 287 452-59 %
Vestfold og Telemark2 562 0242 226 175-13 %
Trøndelag 2 697 8362 042 772-24 %
Agder1 820 4731 727 872-5 %
Rogaland2 193 2761 624 281-26 %
Nordland1 854 7481 485 379-20 %
Troms og Finnmark2 171 8191 403 445-35 %
Møre og Romsdal1 645 0221 288 63922 %
Svalbard165 83866 035-60 %

SSB publiserer overnattingstall for januar 1. mars.


Kontakt

Margrethe Helgebostad

Fagansvarlig analyse

+47 917 49 513

Send email