x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway
Hotel room
Hotel room
Hotel room.
Photo: Markus Spiske on Unsplash
Hotel room.
Photo: Markus Spiske on Unsplash

Nordmenn sto for 9 av 10 kommersielle overnattinger i desember

29. januar 2021

Det var i overkant av 800 000 overnattinger ved kommersielle steder i desember, som er en halvering fra desember 2019. Utenlandske gjestedøgn gikk tilbake med 79 prosent og norske med 37 prosent.

Norske gjestedøgn representerer en andel på 89 prosent. Av de i underkant av 92 000 utenlandske gjestedøgn den måneden, er Sverige og Storbritannia de største markedene, etterfulgt av Danmark og USA.

Året 2020

Samlet for året var det 23, 7 millioner kommersielle gjestedøgn, som er en nedgang på 33 prosent. Antall norske går tilbake med 17 prosent, og utenlandske 69 prosent. Hotellene er hardest rammet, med en nedgang på 41 prosent. Deretter kommer hyttegrend og vandrerhjem som har en nedgang på 24 prosent. Overnattinger ved campingplasser ligger kun syv prosent under 2019, og henger sammen med den gode veksten de hadde av norske gjestedøgn gjennom sommersesongen.

Kommersielle gjestedøgn, sortert etter størst andel desember 2020:

Marked20192020%-endringandel20192020%-endringandel
I alt1 629 717838 106-49 %100 %35 179 55423 720 833-33 %100 %
Norge1 187 777746 558-37 %89 %24 478 07320 402 530-17 %86 %
Utlandet i alt441 94091 548-79 %11 %10 701 4813 318 303-69 %14 %
Sverige58 34212 788-78 %14 %1 103 425397 600-64 %12 %
Storbritannia45 8009 010-80 %10 %649 981288 742-56 %9 %
Danmark53 3387 386-86 %8 %755 652589 832-22 %18 %
USA34 9656 959-80 %8 %956 174203 954-79 %6 %
Tyskland47 0882 932-94 %3 %1 955 111565 953-71 %17 %
Nederland18 2851 701-91 %2 %773 696171 852-78 %5 %
Russland4 8751 596-67 %2 %154 18919 033-88 %1 %
Frankrike14 4801 248-91 %1 %451 60865 530-85 %2 %
Italia11 1761 190-89 %1 %273 37265 730-76 %2 %
Spania11 0031 186-89 %1 %343 51343 286-87 %1 %
Qatar72697735 %1 %13 6694 781-65 %0 %
Sveits8 113573-93 %1 %243 46943 380-82 %1 %
Sør-Korea1 581521-67 %1 %104 3395 670-95 %0 %
Brasil2 265485-79 %1 %50 72611 001-78 %0 %
Kina13 317411-97 %0 %471 82227 614-94 %1 %
Belgia4 066373-91 %0 %160 17927 845-83 %1 %
Thailand3 351257-92 %0 %53 13210 931-79 %0 %
Østerrike4 560217-95 %0 %112 52223 402-79 %1 %
Japan3 56268-98 %0 %100 2838 833-91 %0 %
Singapore8 75351-99 %0 %38 6236 190-84 %0 %
Taiwan1 0382-100 %0 %49 0794 325-91 %0 %
Kilde: SSB

Store regionale forskjeller

Vintersesongen startet bra, og gjestedøgnstatstikken for februar 2020 er den siste i rekken av god vekst for norsk reiseliv. Det er store regionale forskjeller. I sommersesongen kom Agder best ut av det, og er det fylke som kommer best ut av det med en nedgang på fem prosent. Det er fylker som tradisjonelt har mange utenlandske feriereisende og er store på forretningsmarkedet, som er hardes rammet. Svalbard har størst prosentvis tilbakegang på 60 prosent. Tilbakegangen tilsvarer 100 000 færre gjestedøgn. Størst tilbakegang har Oslo med 3,3 millioner færre gjestedøgn i 2020. Deretter kommer Vestland og Viken som begge har 2 millioner færre gjestedøgn.

Kommersielle gjestedøgn per fylke, sortert etter flest gjestedøgn i 2020:
Året 2019 2020 %-endring
Viken 5 532 968 3 547 758 -36 %
Vestland 5 191 285 3 114 444 -40 %
Innlandet 3 733 331 2 906 581 22 %
Oslo 5 610 934 2 287 452 -59 %
Vestfold og Telemark 2 562 024 2 226 175 -13 %
Trøndelag  2 697 836 2 042 772 -24 %
Agder 1 820 473 1 727 872 -5 %
Rogaland 2 193 276 1 624 281 -26 %
Nordland 1 854 748 1 485 379 -20 %
Troms og Finnmark 2 171 819 1 403 445 -35 %
Møre og Romsdal 1 645 022 1 288 639 22 %
Svalbard 165 838 66 035 -60 %

 

 

SSB publiserer overnattingstall for januar 1. mars.


 

Kontakt

Margrethe Helgebostad
Margrethe Helgebostad
Fagansvarlig analyse