Skip to main content

Nyhetsartikler

Nye filmer for bransjen om Norge som destinasjon

Kontaktperson

Kari Anne Schwach

Project Manager Meetings Corporate

+47 970 80 813

Send email

Denne våren har Innovasjon Norge laget fire nye filmer som retter seg mot det internasjonale salgsleddet - det vil si de som selger Norge som destinasjon til turister og internasjonale forretningsreisende. Filmene er nå tilgjengelige for hele næringen gjennom vår innholdsbank.

Innenfor MICE er det laget tre ulike filmer; en for arrangementsturisme, en for MICE corporate og en for internasjonale kongresser. I tillegg er det laget en med fokus på ferie- og fritidssegmentet.

Alle er laget i to versjoner; en bredde (1920x1080px) og for sosiale medier (1080x1080px).

Filmene kan kun benyttes når formålet er å markedsføre, promotere og skape interesse om Norge som reisemål. Det er også viktig å følge retningslinjer for kreditering.

MICE

Related

Ferie- og fritidsmarkedet

Related

Kongress

Related

Arrangement

Related