Skip to main content

Nyhetsartikler

Ny rapport: «Incoming 2021»

Nylig gjennomførte Innovasjon Norge en undersøkelse blant norske incoming-operatører. Målet var å få økt kunnskap om hvordan, og i hvilken grad, incoming-operatørene har benyttet perioden med pandemi til å søke omstillingmidler fra Innovasjon Norge og eventuelt hvilke omstillingstiltak de har gjennomført og arbeider med.

- Vi stilte spørsmål om hvor vidt aktørene har økt satsing på bærekraft i egen virksomhet og hos leverandørene de samarbeider med. Hvilke satsinger de eventuelt gjør i nye markeder, blant hvilke målgrupper og hos leverandørene kartla vi også. I tillegg til å innhente kunnskap om hvordan de utvikler nye løsninger for økt effektivisering, forteller prosjektleder Siri Tallaksen i Innovasjon Norge.  

Positive funn

Funnene ble sammenstilt i rapporten «Incoming 2021». De viser blant annet at incoming-operatører spiller en viktig rolle for kunders reiser til Norge.

- Norge et komplisert land og incoming-operatørene bidrar til økt kvalitet i alle ledd i distribusjonssystemet. De kan stille krav, både formelt og uformelt, knyttet til miljø, innhold i opplevelsene, lokal forankring og bidrar med å øke opplevelsesverdien og priser, sier Tallaksen og legger til at markedene det opereres i er lite prissensitive, men svært kvalitetsbevisste.

- Aktørene bidrar aktivt til å anbefale og selge in mindre aktører, mindre steder, skjulte perler, i tillegg til de mest kjente attraksjonene. På den måten bidrar de til aktivt til å spre betalingsvilje gjester fra utlandet til flere steder og bedrifter.

Les mer og last ned rapport


Kontaktperson:

Siri Tallaksen

Prosjektkoordinator B2B Leisure

+47 952 21 491

Send email