Skip to main content

NORSK REISELIVSSTRATEGI ER PENSUM VED HARVARD UNIVERSITY

Nasjonal reiselivsstrategi

Les mer om og hele strategien her


Den nasjonale reiselivsstrategien, som ble overrakt Nærings- og fiskeridepartementet i mai i år,  er obligatorisk pensum på Harvards kurs for masterstudenter; ‘Pursuing Sustainability in the Travel & Tourism Sector’.     

- Den norske nasjonale reiselivsstrategien er et eksempel på mønsterpraksis, og illustrerer på en god måte hvordan en destinasjon kan ta en strategisk tilnærming til bærekraftsatsingen, sier professor Dr. Wendy M. Purcell som leder studiet ved Harvard.  

- Strategien har en holistisk tilnærming, og ble laget gjennom sterkt engasjement blant interessenter fra hele landet. Den tar også for seg hvilke muligheter koronapandemien faktisk gir for en nødvendig endringsreise for reiselivet, sier hun.  

Sterke inntrykk med små avtrykk  

Harvards studie om bærekraft i reiselivsnæringen ledes av professor Dr. Wendy M. Purcell. Studentene kommer fra alle verdenshjørner, og målet er å få reiselivsnæringen til å øke farten på sitt arbeid med bærekraft og levere på FNs bærekraftsmål. Gjennom studiet møter studentene flere gjesteforelesere, som alle er ledende på sitt felt.  

Øke eksportinntekter og antall jobber  

I mai 2021 fikk Norge for første gang en nasjonal plan for reiselivet.  Gjennom 23 konkrete tiltak er målet at Norge skal klare å tiltrekke seg nye gjester, skape flere hjørnesteinsbedrifter og vekst for lokalsamfunn, samtidig som at landet vårt ivaretas på best mulig måte for fremtidige generasjoner.   

- Reiselivsstrategien er tydelig på at lønnsomhet og bærekraft er to sider av samme sak. Det er inspirerende for oss, for reiselivsnæringen og Norge at den nasjonale strategien blir anerkjent av Harvard, et av verdens mest velrennomerte universiteter, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.   

Takknemlig for internasjonal oppmerksomhet  

Reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge er glad for den internasjonale oppmerksomheten den nasjonale reiselivsstrategien nå får.     

- Vi er først og fremst opptatt av at strategien skal skape best mulig resultater for norsk reiselivsnæring. Samtidig er vi er en del av et globalt fellesskap og takknemlige for at den innsatsen vi har gjort med reiselivsstrategien her i Norge kan inspirere både studenter ved Harvard og destinasjoner verden over til å ta samme grep , nettopp for å bidra til en bærekraftig reiselivsnæring for oss alle, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge. Selv var hun invitert inn som gjesteforeleser ved seminaret som fant sted 7. oktober.   Fakta om nasjonal reiselivsstrategi   

Innovasjon Norge ledet arbeidet med den nasjonale reiselivsstrategien, på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Prosessen involverte relevante aktører fra ulike bransjer og sektorer, blant annet  reisemålsselskaper, fylkeskommuner, kunnskapsmiljøer og næringen selv. 

Strategiarbeidet har tatt utgangspunkt i viktige muligheter og utfordringer i reiselivet, og kommet med forslag til nye løsninger og tiltak for et mer lønnsomt og bærekraftig norsk reiseliv. 

Strategien er basert på omfattende innspillsrunder, både digitalt og gjennom møter.Totalt ble det samlet inn 400 innspill fra hele reiselivsnæringen – små og store, myndigheter, bransjeorganisasjoner med mer.

Strategiens fire hovedmål: 

  • Norsk reiseliv skal øke sin egen verdiskaping og bidra til jobbskaping i hele landet 
  • Norsk reiseliv skal bidra til at Norge blir et lavutslippssamfunn 
  • Norsk reiseliv skal bidra til attraktive lokalsamfunn og fornøyde innbyggere 
  • Norsk reiseliv skal levere så høy kundeverdi at betalingsvilje og gjenkjøp øker   


Kontaktpersoner:

Anne Line Kaxrud

Senior kommunikasjonsrådgiver Innovasjon Norge

+47 906 60 744

Send email