Skip to main content

Nyhetsartikler

OM KORONABAROMETERET

Innovasjon Norge har siden våren 2020 gjennomført et koronabarometer som tar temperaturen og gir innsikt i reiselyst, forventninger og barrierer både i det norske markedet og i Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, England og Frankrike.

De viktigste resultatene av sommerens barometer i utenlandsmarkedene er samlet i denne rapporten. Rapporten er utarbeidet av Gyger og Epinion i samarbeid med Innovasjon Norge.

Analysen er basert på intervjuer med 6 000 potensielle reisende. 1 000 i hvert av markedene Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Nederland, Sverige og Danmark. Datainnsamlingen har foregått i perioden fra 29. juni til 11. juli.

I første del av rapporten presenteres resultatene på tvers av markedene. Her vises utviklingen over tid fra høsten 2020 til juli 2021. I andre halvdel av rapporten finner du detaljert resultat for hvert marked.

Last ned hele rapporten her.

3. september 2021

Norges popularitet øker blant de unge. Hva dette skyldes, er noe usikkert, men trolig kommer det av en spirende interesse for friluftsliv som gjenspeiler seg i sosiale medier, samt et behov for å dekke reiselysten.

– Vi har gjennomført samme undersøkelse over tid, og vi så en økning ved siste måling. Om den vil fortsette, er for tidlig å si, men det blir superspennende å se om denne tendensen fortsetter når vi gjennomfører neste undersøkelse rett før jul, sier seniorrådgiver og fagansvarlig i Innovasjon reiseliv, Margrethe Helgebostad

Se hele undersøkelsen her: Reiselyst og -planer under koronaepidemien

Ønsker å oppleve den norske naturen

Den største andelen som har svart at Norge er et attraktivt reisemål i løpet av de neste fem årene, er unge under 30 år. Her svarer de fleste som deltok, at det er primært naturrelaterte aktiviteter som fanger interessen. Deretter kommer kulturopplevelser.

I England er reiselysten noe lavere enn i de fleste andre markeder, men her viser undersøkelsen at Norge er mest populært blant de yngste. I Tyskland er interessen nesten lik blant aldersgruppene 18-40 år og 51-65 år.

– Det er flere positive funn i undersøkelsen. Når vi sammenligner Norges attraktivitet med andre nordiske land, er vi veldig høyt oppe. Så skal vi glede oss over at et stort marked som det tyske synes Norge som reisemål er mer attraktivt enn før, sier Helgebostad.

– Vi vet dessverre ikke hvorfor populariteten øker, sier Helgebostad, som er spent på hva neste undersøkelse kommer til å vise.

I samtlige spurte markeder ser vi at over 60 % er bekymret for klimakrisen. Kan det være at Norge oppleves som et bærekraftig reisemål? Søkefrasen "sustainability in Norway" viser 217 millioner resultater i Google!

Pakkereiser er mer aktuelt enn tidligere

Flere ønsker også pakkereiser når de booker norgesferien sin, og dette skyldes trolig de stadige endringene i innreisereglene grunnet korona. Det vil da være viktigere å kunne kansellere dersom noe uforutsett skulle dukke opp. Det er svært få av de spurte som er enige i at situasjonen begynner å stabilisere seg.

I tillegg vil det være en del førstegangsbesøkende som reiser til Norge i den yngste aldersgruppen, som ikke ønsker å planlegge reisen selv.

På spørsmål om når det er mest aktuelt å reise til Norge, svarer de fleste våren og sommeren. Og av dem som skal reise i år, utsetter mange ferien til september.

Det internasjonale koronabarometeret er basert på intervju med 1 000 potensielle reisende i hvert av markedene Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Nederland, Sverige og Danmark. Intervjuene ble gjennomført i perioden 29. juni til 11. juli, og det må tas høyde for at svarene ble gitt i denne perioden.

Kontaktperson

Margrethe Helgebostad

Fagansvarlig analyse

+47 917 49 513

Send email