Skip to main content

Nyhetsartikler

Norge signerer reiselivets Glasgow-erklæring

- Vi applauderer Glasgow-erklæringen. Dette er et godt tiltak for å samle verdens reiselivsnæring om klimarelaterte aktiviteter og innsats. Sammen kan vi styrke den globale forpliktelsen om å kutte utslipp innen 2030, og nå nullutslippsvisjonen så raskt som mulig før 2050, sier Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge – og den som signerer Glasgow-erklæringen på vegne av Norge.

Vil se flere klimaplaner

Erklæringen ble utarbeidet i samarbeid mellom UNWTO, UNEP, Tourism Declares a Climate Emergency, The Travel Foundation og VisitScotland. 4. november overleveres erklæringen til UNFCCC i Glasgow under et høytidelig arrangement. Forpliktelsen som ligger i å signere er ikke av offisiell art og inngår ikke som del av de offisielle forhandlingene under COP26.

Erklæringen formidler en felles ambisjon om økt klimainnsats i det globale reiselivet, og initierer deling av metoder, erfaringer og tiltak. Alle som signerer forplikter seg til å levere en handlingsplan for klima og å måle og rapportere på utslipp knyttet til reiselivet. Initiativet har bred støtte i alle deler av det globale reiselivet.

- Dette handler først og fremst om å støtte mobilisering, deling, måling  og rapportering, på det man faktisk gjør og ønsker å gjøre framover, forklarer Bratland Holm. - Vi håper også at destinasjoner, enkeltbedrifter og aktører i det norske reiselivet tilslutter seg initiativet. Det er fullt mulig å signere også fremover.

Næringsminister Vestre med appell til globale reiselivsledere

På vegne av Norge holder næringsminister Jan Christian Vestre en appell, der han snakker om formålet og retningen satt i Norges nasjonale reiselivsstrategi.

Han trekker blant annet frem arbeidet som er gjort med utslippskalkulatoren CO2rism. Et digitalt verktøy laget av Innovasjon Norge i samarbeid med Norsk Institutt for Luftforskning (NILU), for aktører i reiselivet som ønsker kunnskap om transportrelaterte CO2-utslipp inn i sin strategiske planlegging.

Les næringsministerens appell på regjeringen.no

Hør Vestres appell her:

Related

Peker på Norges mangeårige innsats

Norge trekkes fram av UNWTO som et eksempel på hvordan en nasjon kan stå sammen om felles mål for klimainnsatsen i og med reiselivsnæringen. Både takket være en ny nasjonal reiselivsstrategi og for mange års systematisk arbeid og konkrete handlinger knyttet til et mer bærekraftig og klimavennlig reiseliv, ved en rekke reisemål i hele landet.

- I vår nasjonale reiselivsstrategi er vi tydelige på den norske reiselivsnæringens omforente klimamål og ambisjoner. Vårt mangeårige bærekraftfokus og nye strategi gjør Norges erfaringer høyaktuelle for andre land som nå skal gjennom samme type prosesser. Det er en rolle som gjør oss både stolte og ydmyke, sier Bratland Holm og legger til:

– Om den norske strategien fremover inspirerer flere land eller organisasjoner til innsats for å nå globale klimamål, så er det en stor bonus i arbeidet med strategien vi først og fremst laget for den norske reiselivsnæringen.

For mer informasjon, kontakt:

Sebina Stegavik

Ansvarlig redaktør, Visit Norway Innsikt

+47 450 57 737

Send email