Skip to main content

Norefjell får utmerkelse som bærekraftig reisemål

Norefjell får utmerkelse som bærekraftig reisemål

Innovasjon Norge har tildelt Norefjell Merket for bærekraftig reisemål. Et sømløst mobilitetsprosjekt med varetransport til fjell og bygd, selvdrevne busser og sensordreven brøyteinformasjon skal gi Norefjell grønn mobilitet i verdensklasse.

- Et bærekraftig reisemål blir et mer attraktivt reisemål. Turisme er en av de viktigste næringene i Norefjell regionen, og bærekraft har stått høyt på agendaen i mange år. Samtidig som turistene i økende grad etterspurte bærekraftige løsninger, ønsket politikere og næringen at regionen skulle bli merket som bærekraftig reisemål, sier Ivar Blystad, daglig leder i Visit Norefjell som leder reisemålets arbeid med merkeordningen.

Merket for bærekraftig reisemål utdeles av Innovasjon Norge til destinasjoner som jobber systematisk over tid med bærekraftig utvikling.  Merkeordningen bygger på internasjonal standard, og destinasjonen må remerkes hvert tredje år for å kunne beholde merket.  Norefjell  har vært gjennom en omfattende prosess siden høsten 2018 som innebærer kartlegging, målinger og samarbeid på tvers mellom kommunene, lokalsamfunn og reiselivsnæringen.

- Vi gratulerer Norefjell med Merket for bærekraftig reisemål. Det er imponerende hvor innovativt og helhetlig Norefjell utvikler reisemålet til fordel for både turister, beboere og miljøet, sier  Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.  

Best uten bil

Mobilitet til, fra og på Norefjell ble fremhevet som utfordring fra alle involverte aktører og gjesteundersøkelser, og er et prioritert utviklingsprosjekt de neste årene. Enkle, miljøvennlige og lønnsomme løsninger skal ivareta både turister og fastboende, eldre og funksjonshemmede.  Først ut er varetransport, et handelstilbud uten bil, som blant annet gir hytteeiere mulighet til å få lokale spesialiteter som gårdsbrygget øl og elgstek samt dagligvarer på døra.

I samarbeid med aktører som Statens Vegvesen og Applied Autonomy skal det monteres geo-sensorer som overvåker snøforhold på fjellveiene. Disse vil gi digital oversikt over hvor det er brøytet og strødd og innsikt om hvordan besøkende beveger seg.  Shuttlebuss i fjell og bygd skal erstatte behov for privatbiler og snart piloteres en selvdreven buss.  I tillegg er det planer om elbildeling, ekspressbusser og hyttetog fra Bergen, Geilo og Oslo.   

Ny teknologi gir konkurransefortrinn

Sammen med Testarena Norefjell, som er del teknologimiljøet i Testarena Kongsberg By og Lab, og partnere som Sigdal utvikling og Vy, har kommunene tatt en aktiv rolle i arbeidet knyttet til grønn mobilitet.  Dette engasjementet kom som et resultat av samhandlingen i sertifiseringsprosessen mellom reiselivet og kommunene.

- Vi ønsket å se hvordan volumet i turismen kan brukes til å utvikle lokalsamfunnet og gi innbyggerne tilgang til tjenester og service de alene hadde vært for få til,  sier ordfører Knut Martin Glesne i Krødsherad kommune.

Mange av de besøkende på fjellet besøker i dag hytte og hoteller uten å benytte seg av lokaltilbudet.

– Nå utvikler og tester vi tekniske løsninger for reiselivet som samtidig skaper næringsutvikling lokalt, forteller Per Arne Lislien, prosjektleder for Testarena Norefjell.  

Reisemål i verdensklasse

I starten av arbeidet med merkeordningen hadde arbeidsgruppa en studietur til Werfenweng i Østerrike som satser på sømløs mobilitet.

- Det ga god innsikt og felles forståelse om hvor vi ville og hvorfor det er viktig å jobbe helhetlig med bærekraft på reisemålet og bygge bolyst, felles tjenester og stolthet med innbyggerne, forteller Ivar Blystad.

Fjelldestinasjonen satser også på miljøpositive hytter og bygg , sykkel og helårsturisme. I år har arbeidsgruppa hatt en studietur til Svalbard med fokus på mobilitet, stedsutvikling og aktivitetsturisme i et bærekraftperspektiv. Selv om rammene er forskjellige er mange av utfordringene de samme, og reisemålene ser at de har mye å lære av hverandre.

- Vi er stolte av merket. Det har gitt oss en ny arena og verktøy for samhandling når vi nå starter remerkingsprosessen. Ambisjonen er å  bli stadig mer bærekraftig i henhold til FNs bærekraftmål og et reisemål i verdensklasse, sier Blystad.    Kontakt oss:

Siv Isabel Eide

Seniorrådgiver Bærekraftig reiseliv

(+ 47) 932 45 247

Send email