Skip to main content

Nyhetsartikler

Markedet i ferd med å ta seg opp igjen

LES OGSÅ:

Innovasjon Norge har siden mai 2020 gjennomført flere koronabarometre i inn- og utland. Målet er å ta temperaturen på folks holdninger til å reise generelt og i Norge spesielt. Hvilke forventninger de har, planer og bekymringer knyttet til det å reise.

Reiselivet er hardt rammet av pandemien. Bare to prosent av utenlandske turister sier de har planlegger å reise til Norge sommeren 2021, men dette veies til en viss grad opp av at nordmenn vil reise mer enn noen gang i eget land (se nasjonal undersøkelse).

I perioden 31. mars - 21. april 2021. ble det gjennomført en internasjonal undersøkelse blant 1 000 reisende i Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Nederland, Sverige og Danmark. Rapporten oppsummerer resultatene fra undersøkelsen, og er utarbeidet av Epinion i samarbeid med Innovasjon Norge.

Koronabarometer sommer 2021 internasjonal

Oktober 2021

Reiselivsmarkedet i Nederland og Belgia har vært hardt rammet av pandemien, men antallet bestillinger øker nå. Direkteruter med færrest mulige kontaktpunkter viser seg nå å være viktig.

Reiselivsnæringen er sakte, men sikkert i gang også i Nederland og Belgia. Norges hittil strenge innreiseregler satte stopper for en del som ønsket å komme hit i sommer, og som dermed heller valgte nabolandene.

Antallet bestilte ferie- og fritidsreiser har tatt seg langt mer opp enn markedet for forretningsreiser, kurs og konferanser. Myndighetene i både Nederland og Belgia anbefaler fremdeles alle arbeidstakere å jobbe hjemmefra så langt det lar seg gjøre, og dette legger også en demper på jobbreisemarkedet.

Fysisk workshop i Amsterdam

Av nye trender i reisemønster ser vi ser at enklere og mer direkte reiseruter, med færrest mulig kontaktpunkter, har blitt viktigere. Å komme seg enkelt frem med eget transportmiddel har alltid vært viktig for både nederlendere og belgiere. Nå ser vi også at andelen reiser med tog øker. Det er lansert flere nye tilbud med nattog til land som Italia, noe som også er billigere enn fly.

Innovasjon Norge arrangerer en fysisk workshop i Amsterdam 29. september, hvor operatører fra både Nederland og Belgia inviteres. Også messen Vakantiebeurs vurderes i nær fremtid, alt etter interessen i det norske markedet.

Status for vaksineprogrammet

I Nederland anslås det at nesten 75 % av alle personer over 18 år er fullvaksinerte nå. Omtrent 85 % har fått sin første vaksinasjon. I aldersgruppen 12-17 år har 14 % nå mottatt sin første vaksine.

Tallene er så godt som identiske for Belgia. 84,9 % over 18 år har mottatt første vaksinedose, mens så mange som 82,6 % i samme aldersgruppe er fullvaksinerte. R-tallet er i skrivende stund på 1,04.

Smittetallene i hovedstaden er noe høyere enn i de andre regionene, men i Brussel ser folk ut til å ha tatt innover seg alvoret i situasjonen. For tiden er det aldersgruppen 20-29 år som dominerer blant de smittede.

Fortsatt noen restriksjoner

Det er nå relativt få restriksjoner i Nederland, men på restauranter er det fortsatt 1,5 meters avstand som gjelder. Nattklubber og diskoteker er fortsatt stengt. Sommerens ordning med utdeling av gratis selvtester til alle tilreisende på flyplassene i Nederland er utvidet til ut september måned.

De fleste restriksjonene i Belgia ble fjernet 1. september. Man må fortsatt benytte munnbind dersom regelen om 1,5 meters avstand ikke kan opprettholdes. Man kan være inntil 200 personer samlet innendørs, og inntil 400 utendørs. Brussel har innført gratis testing frem til 15. september, for å stimulere alle til å teste seg etter årets sommerferie.

Permitteringer og oppsigelser

Det har vært permitteringer og oppsigelser i de mest utsatte bransjene. Små bedrifter har vært satt på «pause». I mange tilfeller har de permitterte ansatte funnet annet arbeid i helsevesenet eller skoleverket. Det er ikke meldt om omfattende konkurser i reiselivet.

Kontaktperson

Ingunn Sakshaug

Markeds- og bransjespesialist for Danmark, Nederland, Belgia, Asia og nye utviklingsmarkeder

+47 926 04 452

Send email