Skip to main content

Nyhetsartikler

Innovasjon Norge Reiseliv styrker tech-teamet med to nye frontend-utviklere

Nasjonal reiselivsstrategi

Les mer om Nasjonal reiselivsstrategi

Oppdatert 18. august 2021

Klikk her for å se sendingen på Facebook

Arrangementet sendes live på Facebook fra kl. 10.15 - ca. kl. 11:30

Les mer her: Innovasjon Norge reiselivs arrangement på arenedalsuka.no

Innovasjon Norge har som ett av hovedtemaene i år valgt reiseliv og planlegger en debatt med tittelen ‘Norsk reiseliv møter fremtiden!’, med utgangspunkt i den nasjonale reiselivsstrategien som ble overrakt næringsministeren i mai i år.

I løpet av en times tid vil det bli både innlegg og debatt med utgangspunkt i den nye reiselivsstrategien, som har som mål å legge til rette for 20 milliarder kroner i økte eksportinntekter og nærmere 43 000 flere jobber de neste ti årene. Samtidig som at klimautslippene fra reiselivet skal reduseres med 50 prosent.

Nye gjester, flere hjørnesteinsbedrifter, vekst for lokalsamfunn og hensyn til fremtidige generasjoner er stikkord. Strategien legger opp til i samhandling og samarbeid på tvers av kommuner, forskningsmiljøer, transportselskaper, fylkeskommuner, kulturinstitusjoner, reiselivsbedrifter og flere som på en eller annen måte spiller en rolle i reiselivet.

Arendalsuka er den årlige nasjonale arenaen hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid.

Spørsmål? Kontakt oss gjerne.

Audun Pettersen

Bransjedirektør reiseliv, Hovedorganisasjonen Virke

+47 907 75 521

Send email