Skip to main content

Nyhetsartikler

Norwegian Digital Travel Conference er blitt til Techpoint Travel

Read More

Kontaktperson i Innovasjon Norge:

Audun Pettersen

Bransjedirektør reiseliv, Hovedorganisasjonen Virke

+47 907 75 521

Send email

Den nasjonale reiselivskonferansen Norwegian Digital Travel Conference og Sørveiv Tech etablerer nå en helt ny konferanse og et nytt partnerskap - og blir Techpoint.

- Etter åtte år som DEN konferansen reiselivsbransjen i Norge har deltatt på for å holde seg oppdatert på teknologi og digital kommunikasjon, er det nå utrolig spennende å ønske velkommen til en helt ny konferanse og et helt nytt partnerskap. Med Techpoint tar vi på alvor at næringslivet - uavhengig av bransje - påvirkes av de samme globale teknologitrendene, at innovasjon ofte skjer på tvers av bransjer, og at de beste ideene ofte kommer fra andre næringer enn sin egen. Vi tror bredden i årets konferanse gir nye muligheter for innovasjon og spennende partnerskap, og vi oppfordrer alle til å delta på hele konferansen, sier daglig leder i USUS, Synnøve Elisabeth Aabrekk. 

Teknologi, bærekraft og mennesket - og hvordan reiselivet jobber med dette for å ruste seg for fremtiden

Disse tre stikkordene er overordnede temaer for konferansen i sin helhet, og dag to, på Techpoint Travel, vil du få nye tanker om hvordan en av Norges viktigste næringer jobber med disse. Under og etter pandemien har folks reisevaner endret seg, ny teknologi har kommet til, andre teknologier har blitt enda viktigere. Hvordan bruker vi teknologi for å skape et bedre og mer bærekraftig reiseliv på andre siden av krisen?

Programmet på Techpoint Travel settes fortsatt sammen av USUS i samarbeid med Visit Norway og NHO Reiseliv. USUS er næringsklyngen for kultur-, opplevelses-, og reiselivsbedriftene på Sørlandet.

- Ved å slå sammen og styrke eksisterende konferanser i Kristiansand er vi med på å sette Kristiansand og Sørlandet enda mer på kartet. Noe som sammenfaller godt med USUS sitt hovedformål - å trekke flere besøkende til regionen. Ambisjonene for samarbeidet er store og langsiktige og helt i tråd med vår visjon - sammen skaper vi opplevelser i verdensklasse, forteller daglig leder i USUS Synnøve Elisabeth Aabrekk.