Skip to main content

Nyhetsartikler

Merket for bærekraftig reisemål til Valdres

Sammen med kollegaene i destinasjonsselskapet for Valdres ser hun nå tilbake på tre år med en målrettet prosess for å oppnå Merket for bærekraftig reisemål. Nå er godkjentstempelet satt av Innovasjon Norge.

- Å bli merket som et bærekraftig reisemål har stor betydning for en region som Valdres. Det er med på å ytterligere forsterke det regionen står for, gir merverdi til merkevaren vår, samt gir oss de nødvendige verktøyene vi trenger for å kunne jobbe enda mer systematisk og samlet med bærekraftig utvikling. Det har vært en enormt viktig og lærerik prosess å kartlegge regionens status innenfor alle kriteriene og indikatorene som merkeordningen ivaretar, og nå har vi en mye bedre oversikt over både mulighetene og utfordringene våre, forteller Hovi.

Tidlig ute med bærekraftig utvikling

Reiselivsutvikling er på ingen måte ukjent terreng for reiselivsfolket i Valdres. Der har de jobbet med den slags i over 130 år. Norges aller første reisemålsselskap ble stiftet på Frydenlund Skysstasjon i Aurdal i 1888.

I nyere tid har reiselivsutviklingen blitt stadig grønnere - og Valdres var tidlig ute med å jobbe med bærekraftig utvikling. Allerede i 2007 inngikk de seks Valdreskommunene et samarbeid om å etablere en av Norges første regionalparker (Valdres Natur- og Kulturpark). En regionalpark er et definert landskapsområde, definert på bakgrunn av sin unike natur- og kulturverdi, og er en samarbeidsmåte som inkluderer politikere og innbyggere, kulturinstitusjoner og bedriftsnettverk, reiseliv, hytteeiere og fastboende. I dag finnes det ni slike parker, som er organisert gjennom nettverksorganisasjonen Norske Parker.

- Valdres har gjennom dette arbeidet etablert en samarbeidsplattform som gjør det naturlig for oss å samarbeide videre om en bærekraftig utvikling av dalen vår. Bærekraftig reisemål er et verktøy for oss som vil gi oss utviklingsmuligheter framover, sier daglig leder i Valdres Natur- og Kulturpark, Jørand Ødegård Lunde.

Valdres har i dag et av Nord-Europas største og mest aktive stølsområder og er tilknyttet to nasjonalparkområder: Langsua og Jotunheimen. Den besøksverdige fjellovergangen mellom Valdres og Gudbrandsdalen, Nasjonal Turistveg Valdresflye, finner du også her. Juli og august er månedene da flest turister oppsøker reisemålet, og i et normalår ønskes det velkommen til 650.000 kommersielle turist-gjestedøgn, med Beitostølen som den største motoren. Valdres er dessuten en av landets største hytteregioner med nærmere 20.000 fritidsboliger.

Langsiktig satsing på helårsturisme

Reisemålet Valdres er med andre ord en stor aktør i reiselivssammenheng, som gjennom årene bevisst har jobbet for å skape vekst og sysselsetting gjennom hele året.

- Vi gratulerer Valdres som nå mottar Merket for bærekraftig reisemål. Dette er et reisemål som ikke bare ligger i hjertet av Sør-Norge, men som også har en stor plass i hjertet til tilreisende fra inn- og utland - mye takket være en langsiktig satsing på helårsturisme. At seks kommuner nå har engasjert seg for et mer bærekraftig reisemål betyr et positivt løft for en stor region – og et viktig bidrag til et mer bærekraftig reiseliv i hele landet, sier Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Stort steg i riktig retning

Selv om reiselivsutviklingen har pågått i 130 år i Valdres – ser de ingen grunn til å slakke ned på farten.

- Det at vi nå er førstegangsmerket som bærekraftig reisemål betyr ikke at vi kan hvile på laurbærene. Snarere tvert imot. Dette arbeidet skal følges opp videre, og vil bli målt ut ifra forbedring. Vi har også en egen handlingsplan for bærekraftig utvikling med definerte tiltaksområder som det skal jobbes med i vår region. I Valdres skal vi sørge for at bærekraftarbeidet blir fulgt opp videre og at vi får satt ned en destinasjonsledelse som skal ivareta fremdriften frem til re-merking om tre år, sier reiselivssjefen.

Hun mener merkeprosessen har gitt hele regionen en større forståelse av hva bærekraft betyr og en økt bevissthet om at dette er en felles dugnad som alle må ta del i.

- Bærekraftprinsippene og bærekraftstrategier er i sterkere grad iverksatt i regionale og kommunale styringsdokumenter som retningsgivende for fremtidig utvikling. Vi har også utviklet og forankret en helt ny og felles reisemålsstrategi for Valdres, «Valdres 2025» som både kommunene og næringslivet stiller seg bak. Dette er et stort steg i riktig retning, sier Merete Hovi.

Tror fremtidens besøkende vil velge ansvarlige reisemål

I Valdres vil de med stolthet kommunisere at de nå har blitt et mer bærekraftig reisemål. De har stor tro på at fremtidens besøkende i langt større grad vil velge ansvarlige reisemål og forventer at det legges bedre til rette for at det skal kunne tas bærekraftige valg. - Vi gleder oss til å fortsette med dette viktige arbeidet, avslutter Hovi.

Kontakt oss gjerne!

Ingunn Sørnes

Fagansvarlig bærekraftig reiseliv

+47 957 78 663

Send email

Merete Hovi
Reiselivssjef, Visit Valdres
mobil +47 901 47 046
merete.hovi@visitvaldres.no