Skip to main content

Nyhetsartikler

Lav smitte har gjort Norge mer attraktivt som reisemål

Sikkerhet for egen helse, vaksiner og mulighet for avbestilling er aller viktigst for utenlandske turister, når de igjen skal velge sine reisemål.

– Norge som reisemål vil komme godt ut av at vi har hatt lave smittetall når verden skal igang å reise igjen. Det er grunn til langsiktig optimisme, sier Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

BAKGRUNN:

Innovasjon Norge har siden mai 2020 gjennomført flere koronabarometre i inn- og utland. Målet er å ta temperaturen på folks holdninger til å reise generelt og i Norge spesielt. Hvilke forventninger de har, planer og bekymringer knyttet til det å reise.

Reiselivet er hardt rammet av pandemien. Bare to prosent av utenlandske turister sier de har planlegger å reise til Norge sommeren 2021, men dette veies til en viss grad opp av at nordmenn vil reise mer enn noen gang i eget land (se nasjonal undersøkelse).

I perioden 31. mars - 21. april 2021. ble det gjennomført en internasjonal undersøkelse blant 1 000 reisende i Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Nederland, Sverige og Danmark. Rapporten oppsummerer resultatene fra undersøkelsen, og er utarbeidet av Epinion i samarbeid med Innovasjon Norge.

Norsk reiseliv må for andre året på rad basere seg på at norske turister gjenoppdager sitt eget ferieland, selv om man nå endelig ser lyset i enden av korona-tunnelen.

Nylig fortalte Innovasjon Norge om den nasjonale undersøkelsen som viser at det går mot tidenes norgesferie for oss nordmenn. I fjor dro 63 prosent av oss på ferie i hjemlandet, mens den kommende sommerferien vil dette tallet stige til 70 prosent, ifølge de ferskeste tallene fra Innovasjon Norge. Det er det høyeste tallet siden målingene startet i 2012.

Norge trygt å reise til

Bare to prosent av utenlandske turister svarer imidlertid at de har tenkt seg til Norge med det første, viser Innovasjon Norges internasjonale koronabarometer. Noe som kanskje ikke er spesielt underlig, all den tid reiserestriksjoner preger hverdagen til de aller fleste. Dermed er de lave forventningene til reising først og fremst et uttrykk for liten tro på at det faktisk vil være mulig å reise.

– Norge har hatt lave smittetall og oppfattes som et trygt land å reise til. Norges attraktivitet holder seg relativt sett høyt sammenlignet med mange andre, og tallene viser at dette er knyttet til lav risiko for smitte og at det norske samfunnet har tatt pandemien på stort alvor, sier reiselivsdirektøren.

Som følge av pandemien har alle land naturlig nok blitt mindre attraktive som reisemål. Men de landene som har hatt strengere restriksjoner og minst smitte, kommer klart best ut, viser barometeret.

– De nordiske landene er generelt mest attraktive som reisemål. Selv om vi også denne sommeren vil savne våre utenlandske turister og besøkende, er det grunn til fornyet optimisme når verdenssamfunnet igjen åpner grensene. Turistene er nemlig svært opptatt av egen helse og risiko, sier Bratland Holm.

Flere positive funn

Norges attraktivitet holder seg altså relativt høy sammenlignet med mange andre reisemål, men akkurat i sommer og høst er det relativt begrenset interesse for å komme til Norge. Selv blant de som faktisk vurderer å reise utenlands, vil halvparten avvente reiseråd og forsikre seg om at det er mulig å få pengene tilbake ved avbestilling.

– Det er flere positive funn i undersøkelsen. Når vi sammenligner Norges attraktivitet med andre nordiske land, er vi veldig høyt oppe. Så skal vi glede oss over at et stort marked som det tyske, synes Norge som reisemål er mer attraktivt enn før, sier seniorrådgiver Margrethe Helgebostad i Innovasjon Norge.

Det internasjonale koronabarometeret er basert på intervju med 1 000 potensielle reisende i hvert av markedene Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Nederland, Sverige og Danmark. Intervjuene ble gjennomført i perioden 31. mars til 21. april, og det må tas høyde for at svarene ble gitt i denne perioden.

Kontaktperson

Kontaktperson

Margrethe Helgebostad

Fagansvarlig analyse

+47 917 49 513

Send email