Skip to main content

Nyhetsartikler

Lanserer kunnskapsbank for stibygging

Kontakt

Haaken M. Christensen

Fagansvarlig naturbasert reiseliv

Send email

Store deler av landets organiserte og innendørs aktivitetstilbud er for øyeblikket stengt ned eller kraftig redusert som følge av Covid-19. Utviklingen setter en tykk strek under viktigheten av gode utendørs aktivitetsarenaer. Heldigvis er de fleste nordmenn glad i å ferdes ute, og fjorårets “hjemmesommer” har tatt denne interessen til et helt nytt nivå, med fisketurer, vandring, stisykling og uteovernatting over en lav sko. Stiene er med god margin friluftslivets viktigste arena i den snøfrie sesongen, og mange kommuner og reisemål rundt omkring i landet har fått øynene opp for, at gode stier kan lede til både økt besøk, tilflytting og bedre folkehelse. Derfor opplever Norge akkurat nå en kraftig og hittil usett vekst innen investeringer i stiutvikling. Men selv om nordmenn har ferdes på stier i generasjoner, er stibygging fortsatt et relativt nytt fagfelt i Norge.

Stibygg - veilederBehovet for å spre ny kunnskap og stimulere til mer erfaringsdeling i bransjen, er en av grunnen til at Opplysningskontoret for Terrengsykling (OFT) nå lanserer nettstedet Stibygg.no. Nettsiden skal fungere som kunnskapsbank for bygging og vedlikehold av stier og terrengsykkelanlegg. Initiativet kommer fra terrengsykkelbransjen, med store fjelldestinasjoner som Trysil, Hemsedal og Geilo i spissen. OFT har blant annet utviklet en omfattende juridisk bransjeveileder for tilrettelegging og drift av stier og anlegg, som nå lanseres på den nye nettsiden.

Innovasjon Norge har deltatt i arbeidsgruppen som har utviklet veilederen.

- Satsingen på terrengsykling som reiselivsprodukt har bredt om seg, og mange destinasjoner og reisemål er i gang med å tilrettelegge stier og anlegg for terrengsykling. Veilederen som nå tilgjengeliggjøres gjennom stibygg.no, og arbeidet med å styrke kompetansen på stibygging, er viktig for å sikre trygg drift og positive effekter av tilrettelagte sykkelstier og sykkelanlegg over hele landet. Når dette gjøres riktig, skaper det en vinn-vinn situasjon og positive ringvirkninger for både lokalbefolkning, folkehelse, friluftsliv og reiseliv, sier Haaken Christensen, fagspesialist naturbasert reiseliv i Innovasjon Norge.

Juridisk veiledning for stiprosjekt

- «Veileder for terrengsykkelbransjen: Lover og regler for planlegging, tilrettelegging og drift av stier og anlegg» er resultat av mer enn to års utviklingsarbeid. I den 190 sider lange publikasjonen kan tilretteleggere, stibyggere, kommuner og grunneiere bla. finne veiledning i forhold til relevant lovgivning, søknadsprosessen, ansvarsforhold samt løpende skadeforebyggende arbeid. Tydelighet rundt disse temaene kan gjøre det enklere å få gjennomført prosjekt, gi større trygghet i forhold til å investere i stiutvikling samt styrke bransjen som helhet. Veilederen er utarbeidet med utgangspunkt i terrengsykling, men styreleder i OFT, Lars Wraae Jensen, mener den er høyaktuell for de fleste typer stiprosjekt:

- I Norge er syklister og gående i stor grad likestilte når det kommer til ferdselsretten på stier. Dessuten vil man i tilretteleggingsprosessen som regel måtte forholde seg til ganske like prosesser, enten en sti er bygget primært for sykling eller for annen ferdsel. Her handler det først og fremst om størrelsen på tiltaket, og hvilke reguleringsmessige forutsetninger som ligger til grunn på stedet. Jeg tror de fleste typer stiprosjekt vil ha glede av veilederen, og per i dag er dette kanskje den mest målretta litteraturen som finnes på feltet.

Mer informasjon om veilederen finner du på stibygg.no