Skip to main content

Nyhetsartikler

Kraftig nedgang i kommersielle overnatting i februar

Kontakt

Margrethe Helgebostad

Fagansvarlig analyse

+47 917 49 513

Send email

Antall utenlandske gjestedøgn gikk tilbake med 86 prosent, mens norske gjestedøgn er halvert. Ser vi et år tilbake, viser tallene en god vekst av både norske (+12 %) og utenlandske (+15 %) gjestedøgn, og februar 2020 ble den siste måneden i rekken av sammenhengende vekst gjennom flere år. Februar i år derimot, var preget av den muterte virusvanten som førte til strengere reiserestriksjoner, og selv et år inn i pandemien må vil tilbake til april og mai i fjor, for å finne et så lavt antall av utenlandske gjestedøgn i landet.

Hotellene er hardest rammet

Antall overnattinger ved hotellene gikk ned med 65 prosent, camping med syv prosent og overnattinger ved hyttegrender og vandrerhjem med 40 prosent.

Kommersielle gjestedøgnFebruar

Overnattinger ved fritidsbolig formidlere

SSB publiserer også månedlige tall for fritidsboligformidling. Statistikken erstatter og utvider tidligere statistikk for hytteformidling. Statistikken dekker fortsatt overnatting på private hytter/hus. Fra og med 2020 omfatter denne statistikken flere bedrifter og derfor flere overnattinger sammenlignet med 2019 og tidligere. Naturlig nok er også formidling av fritidsboliger rammet av pandemien, og tall fra SSB viser en nedgang på 78 prosent. Norske overnattinger gikk ned med 14 prosent, mens utenlandske gikk tilbake med 99 prosent. Totalt var det 47 300 overnattinger via fritidsbolig formidlere, som representerer en andel på fem prosent av alle gjestedøgn den måneden. Disse tallene finnes ned på fylkesnivå på ssb.no.

Les mer om tallene på SSBs hjemmeside.

SSB publiserer tall for mars den 29. april.  Da gjenstår det bare å ønske deg en så god påske det er mulig å ha i disse tider.

Februar