Skip to main content

Nyhetsartikler

Japan inne i den femte bølgen

LES OGSÅ:

Innovasjon Norge har siden mai 2020 gjennomført flere koronabarometre i inn- og utland. Målet er å ta temperaturen på folks holdninger til å reise generelt og i Norge spesielt. Hvilke forventninger de har, planer og bekymringer knyttet til det å reise.

Reiselivet er hardt rammet av pandemien. Bare to prosent av utenlandske turister sier de har planlegger å reise til Norge sommeren 2021, men dette veies til en viss grad opp av at nordmenn vil reise mer enn noen gang i eget land (se nasjonal undersøkelse).

I perioden 31. mars - 21. april 2021. ble det gjennomført en internasjonal undersøkelse blant 1 000 reisende i Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Nederland, Sverige og Danmark. Rapporten oppsummerer resultatene fra undersøkelsen, og er utarbeidet av Epinion i samarbeid med Innovasjon Norge.

Koronabarometer sommer 2021 internasjonal

Oktober 2021

Det er nærmest full stans i internasjonale fritidsreiser til og fra Japan. Landet er inne i den femte bølgen i pandemien og smittetallene øker igjen. Eneste aktivtiet på reisesiden er virtuelle turer for å holde interessen oppe.

For øyeblikket er det knapt internasjonale reiser i Japan, verken innkommende eller utgående. Turoperatørene konsentrerer seg for tiden om digitale, virtuelle turer for å holde interessen oppe, samt for å generere litt inntekter. Det innenlandske reisemarkedet er imidlertid bedre, men med den fornyede økningen i smittede og regjeringen som kunngjør unntakstilstand for en rekke prefekturer, kan dette bremse innenlandsreiser igjen.

Pandemien har skapt kaos og svært trange tider for reiselivsnæringen, med full stopp i både inngående og utgående reiser. Heldigvis har det så langt vært minimalt med konkurser i bransjen.

Bærekraft på agendaen

Det er vanskelig å kommentere reisemønstre om utenlandsreiser, både innen fritidsreiser og MICE, fordi det står stille. Når det gjelder innenlandsreiser, ser det ikke ut til å være noen store endringer i reisemønstre. Siden reisemarkedet generelt ligger nede, er det vanskelig å kommentere generelle reisemønstre. Det er imidlertid stadig mer diskusjon innad i bransjen hva bærekraftig turisme angår.

Dersom reiser mellom Norge og Japan igjen blir mulig, vil IN også reise ned til Japan og samle reisebransjen til et seminar og mingle-event der. Der er det mulig for andre norske aktører å bli med. Det planlegges også en digital workshop B2B for SEA-markedene samlet.

Smitten stiger igjen i det som omtales som den femte bølgen i Japan, og det rapporteres om stigende smittetall både i Tokyo og andre steder.

Advarer om smitteøkning framover

Eksperter advarer om at bølgen vil fortsette en stund til. For tiden ser vi i overkant av 4 000 nye smittede per dag i Tokyo, men ekspertene spår at dette kan blomstre enda mer opp i nær fremtid. Dette gjelder ikke bare for Tokyo, men også for hele landet.

Alle over 12 år blir nå vaksinerte. Vaksiner fra Pfizer, AstraZeneca og Moderna er tilgjengelig. 42,6% av den totale befolkningen er vaksinert per i dag. Restauranter og barer kan bare holde åpent til kl. 20.00. Arrangementer er tillatt, men med redusert kapasitet (kapasitetsgrensen avhenger av typen arrangement).

Likevel har ikke de japanske myndighetene mandat til å gjennomføre dette gjennom forbud og nedstengninger. Alt baseres på råd og anbefalinger. Det anbefales fortsatt sterkt å bruke masker, noe som de aller fleste etterlever.

Kontaktperson

Ingunn Sakshaug

Markeds- og bransjespesialist for Danmark, Nederland, Belgia, Asia og nye utviklingsmarkeder

+47 926 04 452

Send email