Skip to main content

Nyhetsartikler

Innovasjon Norge overrekker den nasjonale reiselivsstrategien 6. mai

Kontaktpersoner

Audun Pettersen

Bransjedirektør reiseliv, Hovedorganisasjonen Virke

+47 907 75 521

Send email

Sebina Stegavik

Ansvarlig redaktør, Visit Norway Innsikt

+47 450 57 737

I starten av 2020 fikk Innovasjon Norge i oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) å lede arbeidet med en ny nasjonal reiselivsstrategi.

- Siden den gang har vi gjennomført en omfattende strategiprosess, som har engasjert og involvert aktører fra en rekke bransjer og sektorer. Vi har mottatt innspill, fra både næringsaktører, fylkeskommuner, kunnskapsmiljøer og andre i hele landet, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge.

Strategiarbeidet har tatt utgangspunkt i viktige muligheter og utfordringer i reiselivet i dag. Arbeidet har gitt mange gode forslag til nye løsninger, og tiltak for et mer lønnsomt og bærekraftig norsk reiseliv.

- Dette er en strategi vi mener blir viktig både for fremtidens reiseliv som en vekstnæring, og for Norges økonomi totalt sett. Nå ser vi fram til å overrekke den til næringsministeren, og ikke minst, til å dele den med reiselivsnæringen og andre som har bidratt, sier Bratland Holm.

Program

6. mai 2021 kl. 10.00
Reiselivsstrategien overrekkes.

Reiselivsdirektør Bente Bratland Holm overrekker strategien til næringsminister Iselin Nybø, med någo attåt. Mer informasjon følger.

Arrangementet streames.
 

6. mai 2021 kl. 12.00
Reiselivsstrategiens innhold legges frem.

Ved reiselivsdirektør Bente Bratland Holm og avdelingsleder for reiselivsutvikling Audun Pettersen, som har vært prosjektledere for den nasjonale reiselivsstrategien. Innovasjon Norges administrerende direktør Håkon Haugli, som har vært prosjektansvarlig for strategiarbeidet, deltar også.

Overrekkelsen kl. 10 og presentasjonen kl. 12 ser du her

Strategien kan lastes ned i norsk og engelsk utgave her fra og med 6. mai kl. 10.30.