Innovasjon Norge har tildelt Voss merket Bærekraftig reisemål

– Det har vært et bredt ønske fra politikere og næringslivet at vi går i samla flokk for en mer bærekraftig utvikling. Turistene har økt fokus på bærekraft, og merket kan bidra til økt attraktivitet for Voss, sier Benedicte Watvedt Skaug, prosjektleder for Visit Voss.

Merket for bærekraftig reisemål logo

Fakta om ordningen:

Merkeordningen for bærekraftige reisemål er utviklet av Innovasjon Norge i et bredt samarbeid med reiselivsnæringen, og tilbys reisemål som et utviklingsverktøy for bærekraftig destinasjonsutvikling. Siden 2013 har 18 reisemål fått merket, og over 30 andre er i gang.

For å oppnå merket første gang må reisemålet bevise at det jobber målrettet for å tilby unike opplevelser på grunnlag av stedets kultur, historie, ressurser og kulturarv, samtidig som man jobber med å begrense den negative effekten turisme kan medføre. Arbeidet er også reiselivets måte å samle data og indikatorer som inngår i rapportering om FNs bærekraftsmål.

Merkeordningen bygger på internasjonale standarder for hvordan et reisemål kan sikre bedre grep om egen retning og utvikling i et samspill mellom reiseliv, kommune og lokalsamfunn. Oppnådd merke er likevel kun en milepæl. Merket er gyldig i tre år fra godkjenning, og for å opprettholde merket må reisemålet oppdatere sin besvarelse og levere tydelig forbedring på 104 indikatorer.

Merket Bærekraftig reisemål utdeles av Innovasjon Norge til destinasjoner som jobber systematisk over tid med bærekraftig utvikling. Destinasjonselskapet Visit Voss har hatt det overordnede ansvaret for arbeidet med merkeordningen som startet høsten 2018.

Benedicte Watvedt Skaug, prosjektleder Visit Voss.

– Voss er en naturperle som tiltrekker mennesker fra fjern og nær. Vi lever av naturen. Da har vi rett og slett et ansvar for å ta vare på den. Vi ser også et økende fokus fra kunder og gjester, særlig turoperatører og større organisasjoner, som etterspør bedrifter og destinasjoner som jobber strategisk med bærekraft, sier Benedicte Watvedt Skaug.

En annen som også kan underskrive på at bærekraft styrker næringen er Innovasjon Norges reiselivsdirektør Bente Bratland Holm.

– Vi gratulerer Voss med merket Bærekraftig reisemål og den omfattende jobben de har gjort. Et bærekraftig reiseliv styrker merkevaren Norge og gir oss konkurransekraft, sier hun.

Mottok diplom på Ekstremsportveko

Reisemålet fikk overrakt diplom for oppnådd milepæl av kultur- og likestillingsministeren under åpningen av Ekstremsportveko.

– Det er inspirerende å se hvordan Voss jobber for å være et attraktivt reisemål som er opptatt av å ta vare på natur og kultur. Det gir fantastiske muligheter for verdiskaping og formidling, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Verdi viktigere enn volum

Arbeidet med bærekraftig utvikling og vekst handler for Voss i stor grad om å tiltrekke gjester som ønsker å oppleve mest mulig med mindre fotavtrykk, reisen til og fra inkludert.

– Det er ingen hemmelighet at reiselivsnæringen bidrar til utslipp og legger press på naturen, og det har derfor vært bred enighet om å skape en grønnere næring. Det handler om å skape verdi mer enn volum, og ikke nødvendigvis tiltrekke flere gjester, men gjester som ønsker å bli lenger og oppleve mer også i perioder der aktiviteten er lav, slik at vi får flere helårs arbeidsplasser, ifølge Watvedt Skaug.

Tiltak fra merkeprosessen er blant annet elektrisk bygdesykkelordning for innbyggere og tilreisende, program for vertskap og ansvarlige gjester, kvalitetssikring av aktivitetsbedrifter, miljøsertifisering av bedriftsgrupper og synliggjøring av reisemålet for personer med nedsatt fysisk funksjonsevne.

Samarbeid for å lykkes

I tillegg til Visit Voss har en styringsgruppe med sentrale aktører fra reiselivsnæringen, andre næringer og kommunen bidratt med innspill og innsikt. Kommunen har også vært tett påkoblet gjennom prosjekter og økonomisk støtte. I alle kommuneplaner og nye reisemålstrategier i Voss herad ligger FNs bærekraftsprinsipper til grunn. Utviklingsjobben er også støtte av de lokale bankene.

– På Voss er reiselivet den største næringen. Skal du gjøre Voss bærekraftig, må du gjøre reiselivet bærekraftig. Derfor har det vært helt riktig for oss å prioritere jobben med å bli merket. Vi har ambisjoner om å bli en «Grøn destinasjon», til beste for Voss og til inspirasjon for andre. Det er imponerende hva vi har fått til sammen og hvor godt alle har samarbeidet. Nøkkelen for framtida, er samarbeid for et bærekraftig reisemål, mener Hans-Erik Ringkjøb, ordfører på Voss.

Krever handling

Koronapandemien snudde opp ned på svært mange av problemstillingene prosjektgruppen jobbet med før mars 2020. Plutselig ble kortreiste turister ikke et mål, men en selvfølge, og med en reiselivsdestinasjon som i stor grad er avhengig av utenlandske turister har det vært svært tøft.

– Vi har to skisentre som opplever ustabile vintre, og naturen vår er under stort press. Klimaendringer og tap av biologisk mangfold skjer her og nå. Skal vi gi våre barn og barnebarn de samme spektakulære naturopplevelsene vi selv får, må vi handle nå. Merkeordningen har bidratt til økt bevissthet rundt det ansvaret vi har og ikke minst de fantastiske mulighetene et mer bærekraftig reiseliv gir, hevder Benedicte Watvedt Skaug.

Voss

 • Ligger i Vestland fylke midt mellom Bergen, Hardangerfjorden og Sognefjorden, langs en svært vakker togstrekning.
 • Kjent som festivalbygda, med festivaler som Ekstremsportveko, VossaJazz og Osafestivalen.
 • Er del av Nærøyfjorden verdsarvpark som er listet på UNESCOs verdsarvliste.
 • Har to skisentre og er kjent for meget god pudder i tillegg til gode langrennsforhold.
 • Gode muligheter for vandring om sommeren og fjellski- og toppturer om vinteren.
 • Bygda fikk ny gondol sommeren 2019 som tar gjester høyt til fjells rett fra togstasjonen.
 • Svært høy medaljetetthet med sine 16 000 innbyggere, totalt 98 VM- og OL-medaljer.
 • Kjent for sterke mattradisjoner, blant annet Smalahove (sauehode) som kun blir produsert på Voss.
 • Rik og vel bevart kulturhistorie; gamle håndverkstradisjoner, vel bevarte støler og livlig folkemusikk.
 • En ekstremsportbygd omkranset av krystallklare elver, spesielt aktuelt for elvesport som elvekajakk og rafting og en fargerik himmel fra fallskjermhoppere og paraglidere.
 • Har rundt 3500 fritidsboliger.

Kilde: Visit Voss

Spørsmål? Kontakt oss gjerne.

Ingunn Sørnes

Fagansvarlig bærekraftig reiseliv

+47 957 78 663

Send email

Visit Voss:

Benedicte Watvedt Skaug
Prosjektleder Visit Voss
E-post: benedicte@visitvoss.no
Tlf. 416 02 736