Skip to main content

Merket for bærekraftig reisemål til Rauma

Merket for bærekraftig reisemål logo

Fakta om ordningen:

Merkeordningen for bærekraftige reisemål er utviklet av Innovasjon Norge i et bredt samarbeid med reiselivsnæringen, og tilbys reisemål som et utviklingsverktøy for bærekraftig destinasjonsutvikling. Siden 2013 har 22 reisemål fått merket, og rundt 27 andre er i gang. 116 kommuner er involvert.

For å oppnå merket første gang må reisemålet bevise at det jobber målrettet for å tilby unike opplevelser på grunnlag av stedets kultur, historie, ressurser og kulturarv, samtidig som man jobber med å begrense den negative effekten turisme kan medføre. Arbeidet er også reiselivets måte å samle data og indikatorer som inngår i rapportering om FNs bærekraftsmål.

Merkeordningen bygger på internasjonale standarder for hvordan et reisemål kan sikre bedre grep om egen retning og utvikling i et samspill mellom reiseliv, kommune og lokalsamfunn. Oppnådd merke er likevel kun en milepæl. Merket er gyldig i tre år fra godkjenning, og for å opprettholde merket må reisemålet oppdatere sin besvarelse og levere tydelig forbedring på 104 indikatorer.

Pressemelding fra Visit Nordvest

Merket for bærekraftig reisemål utdeles av Innovasjon Norge til reisemål som jobber systematisk over tid med bærekraftig utvikling. Destinasjonsselskapet Visit Nordvest har hatt det overordna ansvaret for arbeidet med merkeordningen, som har pågått siden våren 2019.

Rauma har lange tradisjoner innen reiseliv og turisme, der det naturbaserte reiselivet står i fokus. Her ligger flere av de nasjonale reiselivsikonene; som Trollstigen, Trollveggen og Romsdalseggen, og vi har vi et stort ansvar, både med tanke på besøksforvaltning og hvilken utvikling vi ønsker oss med tanke på fremtidens reiseliv, sider Anne Cathrine Enstad.

- Vi gratulerer Rauma med Merket for bærekraftig reisemål. Møre og Romsdal er en attraktiv region å besøke for både norske og utenlandske gjester. At regionen nå har sin andre merkede destinasjon styrker regionens attraktivitet og også Norge som reisemål totalt sett, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge.

Har besvart indikatorer om cruise

Prosjektperioden har vart i rundt to år, og har inneholdt besvarelser og dokumentasjon av 104 indikatorer innenfor bærekraftsområdene, der både kommunen, næringslivet og lokalbefolkning har vært involvert. Man også har satt i gang tiltak som for eksempel el-sykkelprosjekt, vertskapskurs, miljøsertifisering av reiselivsnæringen og fokus på helårsdrift.  Et eget sett med indikatorer innenfor cruise har også vært besvart, og her har Molde og Romsdal Havn vært aktivt inne i prosessen, og vist en fremoverlent holdning med tanke på en bærekraftig utvikling av cruiseturismen i Åndalsnes.  

– Vi har vært med i styringsgruppen for prosjektet, og ser det som helt naturlig at vårt arbeid med å ta imot cruiseskip på Åndalsnes også går i en bærekraftig retning, sier havnedirektør Olav Akselvoll i Molde og Romsdal Havn.

Nordveggen i Rauma som prosjektleverandør

- Visit Nordvest inngikk en avtale med Nordveggen i Rauma som har vært prosjektleverandør for oss, der Anne Cathrine Enstad har vært vår lokale prosjektleder.  Styringsgruppen har vært sammensatt av sentrale aktører fra reiselivsnæringen og kommunen, og det har også vært viktig for prosjektet at det har vært en god forankring i kommuneplaner og reisemålsstrategier for bærekraftsarbeidet. Det har i tillegg vært en viktig forutsetning av vi har fått på plass det økonomiske for å kunne gjøre denne jobben, og her har Gassror IKS, Rauma Kraftfond og Romsdalen AS vært inne som bidragsytere, i tillegg til at Innovasjon Norge støtter ordningen med midler, sier Torunn Dyrkorn prosjekteier og reiselivssjef i Visit Nordvest.  

Den offisielle utdelingen av diplomet til reisemålet vil bli i Oslo 13. januar 2022, under Innovasjon Norges nasjonale arrangement «Reise:liv 2022».Kontaktpersoner:

Ingunn Sørnes, spesialrådgiver bærekraftig reiseliv i Innovasjon Norge,
e-post: insor@innovasjonnorge.no, tlf. 957 78 663.

Anne Cathrine Enstad, prosjektleder Visit Nordvest/Nordveggen
e-post: anne@nordveggen.no , tlf. 907 82 766

Torunn Dyrkorn, reiselivssjef Visit Nordvest
e-post: torunn@visitnorthwest.no, tlf. 909 69 773