Skip to main content

Nyhetsartikler

Utsetter årets sommerferie til høsten:

Flere turister vil kjøpe pakkereiser til Norge

Reiselysten øker og flere vurderer å reise til Norge enn tidligere - i et femårsperspektiv. Ergo er det ingen grunn til å tro at det vil strømme turister til Norge med det første. Dessuten, svært få er enig i at situasjonen er i ferd med å stabilisere seg og vil derfor utsette årets sommerferie.

Betydelig mange flere enn før vil også velge pakkereiser når de skal til Norge, på grunn av trygghet og forutsigbarhet, viser siste utgave av Koronabarometeret.

OM KORONABAROMETERET

Innovasjon Norge har siden våren 2020 gjennomført et Koronabarometer som tar temperaturen og gir innsikt i reiselyst, forventninger og barrierer både i det norske markedet og i Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, England og Frankrike.

De viktigste resultatene av sommerens barometer i utenlandsmarkedene er samlet i denne rapporten. Rapporten er utarbeidet av Gyger og Epinion i samarbeid med Innovasjon Norge.

Analysen er basert på intervjuer med 6 000 potensielle reisende*. 1 000 i hvert av markedene Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Nederland, Sverige og Danmark. Datainnsamling har foregått i perioden fra 29. juni til 11. juli.

I første del av rapporten presenteres resultatene på tvers av markedene. Her vises utviklingen over tid fra høsten 2020 til juli 2021. I andre halvdel av rapporten finner du detaljert resultat for hvert marked.

Last ned hele rapporten her.

20. juli 2021

Ved forrige måling svarte nesten halvparten av de spurte at de forventet å dra utenlands i løpet av juli. Nå har tallet falt til 31 prosent og mange flere foretrekker å reise først til høsten.

– På kort sikt kan man ikke forvente at utenlandske turister strømmer til Norge igjen. Denne sommeren vil i sterk grad minne om ifjor, selv om tiltakene delvis er lettet. Men på lengre sikt er det grunn til optimisme. Norge oppfattes som et svært trygt land og så mange som halvparten av de spurte vurderer ferie i Norge de neste fem årene, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm.

Gå i dybden på hele undersøkelsen her: Reiselyst og -planer under koronaepidemien

Barometeret viser at andelen som planlegger eller vurderer å reise til utlandet de neste seks månedene har økt i alle land og markeder fra forrige måling i april. Det er store variasjoner fra land til land. Reiselysten er aller høyest i Nederland, der 41 prosent ønsker å reise de neste 6 månedene.

Vil velge turoperatører

I april svarte 34 prosent at de vil bestille hoveddelen av reisen av en turoperatør, mens tallet har vokst til 41 prosent i denne undersøkelsen. Mest tilbøyelig til å kjøpe pakkereiser er nederlendere (53 prosent) og franskmenn (52 %).

– At mange svarer at de nå i større grad foretrekker å bruke turoperatører og kjøpe pakkereiser, viser at trygghet og forutsigbarhet vil være viktig i tiden framover. For de spurte er det viktig å kunne kansellere og de må kunne stole på at det ikke blir hyppige endringer i innreiseregler og karantener, sier Bratland Holm.

Mange er altså fortsatt urolige for komplikasjoner ved reisingen. Det er svært viktig å kunne kansellere og få pengene tilbake. Hele 63 prosent av de spurte i England svarer at de synes det er vanskelig å planlegge utenlandsreise med dagens usikkerhet knyttet til restriksjoner.

Fjordene er viktigst

Det er som vi vet fortsatt betydelige barrierer og stor usikkerhet knyttet til utenlandsreiser. Usikkerheten handler både om covid-19, men også om risiko for kanselleringer og stadig endringer i råd og retningslinjer. Det er svært få som er enig i at situasjonen er i ferd med å stabilisere seg og at det allerede nå er blitt enklere å reise igjen.

Fjordene er viktigste trekkplaster for turistene i sommerhalvåret. Deretter nevnes fjell, naturaktiviteter og kulturopplevelser. Norge er aller mest populært i aldersgruppen 18 til 30 år.

Lavere reiselyst i England

Reiselysten er lavere i England, enn for de fleste andre markeder. Engelskmenn opplever situasjonen som usikker og uforutsigbar, og det er færre som vurderer å reise til utlandet de neste 6 månedene. Interessen for Norge har økt på lang sikt, men gått ned for reiser på kort sikt. En større andel av engelskmenn, som ønsker å reise til Norge, svarer at de vil benytte en reisearrangør.

Svenskene mer negative

Attraktiviteten til Norge som reisemål har stupt i Sverige under pandemien. Hele 31 prosent svarer at Norge har blitt et mindre attraktivt reisemål, enn før pandemien. I september svarte 38 prosent det samme. Reiselysten i Sverige er på full fart opp, i april svarte kun 22 prosent at de vurderer å reise til utlandet de neste 6 månedene, nå har dette økt til 31 prosent. Samtidig er det flere av disse som vurderer Norge, det har økt fra 10 til 12 prosent.

5 prosent av tyskerne vurderer Norge

Reiselysten er på full fart oppover i Tyskland. Italia topper listen over foretrukne reisemål de neste 6 månedene, etterfulgt av Østerrike. 5 prosent av de som vil reise utenlands i denne perioden vurderer Norge. Norge er aller mest populært i aldersgruppen under 30 år. Det er fjorder og naturopplevelser og – aktiviteter som er mest populært blant de potensielle tyske turistene til Norge.

Nederlenderne vil til Norge

Reiselysten skyter fart i Nederland. Andelen som vurderer å reise til utlandet de neste 6 månedene har økt fra 29 prosent i april, til 41 prosent i denne målingen. Norges attraktivitet er i liten grad påvirket av pandemien i Nederland. I underkant av 40 prosent svarer at de ønsker å reise til Norge på ferie de neste 5 årene. Flere ønsker å kjøpe pakkereise på en fremtidig norgesferie nå enn tidligere.

Danmark vil på reisefot igjen

Danskenes reiselyst har økt med 50 prosent siden målingen i høst. 28 prosent vurderer å reise til utlandet og 10 prosent av disse vurderer Norge. De som kunne tenke seg en norgesferie om sommeren, vil primært oppleve fjordene, fjellene og aktiviteter i naturen. Interessen for Norge er absolutt størst blant de under 30 år, og hele 31 prosent svarer at de foretrekker å kjøpe en pakkereise på en norgesferie.

Franskmennene vil sørover

Reiselysten i Frankrike har økt betydelig fra forrige måling. Nesten 1 av 3 vurderer å reise til utlandet de neste 6 månedene. Spania og Italia topper listen over reisemål, samtidig er det flere som vurderer å reise til Norge. Andelen som svarer at de vil kjøpe pakkereise på en eventuell norgesreise har økt fra 43 til 52 prosent.

Kontaktperson

Margrethe Helgebostad

Fagansvarlig analyse

+47 917 49 513

Send email