Skip to main content

Flere nordmenn valgte en hotellovernatting i august

Ferske tall fra SSB viser at det var 4,36 millioner gjestedøgn ved kommersielle overnattingssteder i august. Det er en økning på 24 prosent fra i fjor, som representerer 845 000 flere overnattinger.

30. september, 2021)

Antall norske overnattinger øker med 21 prosent, og utenlandske med 37 prosent. Veksten av norske representerer hele 619 000 flere overnattinger som er en ny rekord den måneden. 

Antall utenlandske øker, men økningen utgjør ikke mer enn i underkant av 230 000, og antall utenlandske ligger 1,1 millioner under august 2019.

Det er kanskje overraskende at det ikke er flere utenlandske gjestedøgn, siden august er en stor feriemåned blant våre viktige markeder. Mange europeere kunne reise da, og det kan ha sammenheng med at Norge var relativ sene med å åpne grensen og de som ville reise på en utenlandsferie allerede hadde andre planer.

I august er som vanlig Tyskland det største utenlandsmarkedet, og her øker antall gjestedøgn sammen med gjestedøgn fra Nederland, Sverige og mange av våre viktige markeder. Dessverre fortsetter nedgangen fra Danmark, og rekorden vi hadde i danske gjestedøgn i fjor sommer kan ha sammenheng med reiserestriksjonene da.

Flere nordmenn valgte en hotellovernatting i august, mens det var lite utenlandske gjestedøgn på hotellene

I motsetning til i fjor sommer, er det langt flere nordmenn som valgte en hotellovernatting i år, og nivået ligger fire prosent høyere enn i august 2019. Ser vi totalt på tallen var 54 prosent av alle kommersielle gjestedøgn på et hotell i august. Antall overnattinger på camping fortsetter å øke (+14 %), og det samme gjør overnattinger på hyttegrend og vandrerhjem (+41 %). Ser vi nærmere på utenlandske gjestedøgn, var kun 38 prosent av dem på et hotell. I august var det flere utenlandsk gjestedøgn på camping enn hotell, og mange valgte også overnatting på hyttegrend og vandrerhjem.

Kommersielle gjestedøgn sortert etter størst andel i august 2021:

AugustSå langt i år

Search:

Kilde: SSB

Sommersesongen 2021

Både Agder, Nordland, samt Vestfold og Telemark hadde flere gjestedøgn i sommer, enn i sommersesongen 2019. Innland er uendret.

Sommersesongen er svært viktig for norsk reiseliv, som vanligvis har over halvparten av alle kommersielle gjestedøgn i månedene mai til august. I sommer var det 15,3 millioner gjestedøgn, som er en økning på 15 prosent eller to millioner flere overnattinger sammenlignet med  sommersesongen i fjor.  Sammenlignet med sommersesongen 2019 ligger vi fremdeles tre millioner under, så selv om det har vært mange norske gjestedøgn greier vi ikke å ta igjen for tapet fra utlandet. Samtidig som de utenlandske gjestedøgn vi har hatt i sommer, i mindre grad har vært på et hotell.

Nesten halvparten av veksten på to millioner fra i fjor sommer er gått til fylkene Oslo (+422 000), Innlandet (+314 000) og Vestland (+252 200). Trøndelag øker med 177 500, Nordland med 168 800 og Rogaland med 146 000 gjestedøgn. Ser vi på tallene fra sommersesongen 2019, er det noen fylker som skiller seg ut med flere gjestedøgn. Agder øker mest, men det gjør også Nordland og Vestfold og Telemark. Innland er uendret.

Kommersielle gjestedøgn sommersesongen (mai til august):

Sommer 2019Sommer 2020Sommer 2021%-endring 2020-2021%-endring 2019-2021

Search:

Kilde: SSB

Spørsmål? Kontakt oss gjerne.

Margrethe Helgebostad

Fagansvarlig analyse

+47 917 49 513

Send email