Skip to main content

Nyhetsartikler

Fire nye rapporter om Visit Norways B2B-arbeid i 2020

Kontakt oss

Kari Anne Schwach

Project Manager Meetings Corporate

+47 970 80 813

Send email

Siri Tallaksen

Prosjektkoordinator B2B Leisure

+47 952 21 491

Birgitte Nestande

Seniorrådgiver arrangement

+47 936 06 671

Elisabeth Alethe Bugge

Seniorrådgiver kongress

+47 984 80 050

Året 2020 ble et tøft og annerledes år for reiselivsnæringen. Innovasjon Norge har allikevel hatt som mål og holde Norge «top of mind» internasjonalt og jobbet aktivt for å skape alternative møteplasser for næringen. Særlig møteplasser hvor man har hatt mulighet til å møte kunder digitalt når man ikke lenger kunne møte hverandre fysisk.

Gjennom året har det blir arrangert digitale B2B-aktiviteter, det har blitt gjennomført webinarer, både der næringen har kommunisert ut til mulige kunder, men også webinarer hvor næringen har fått viktig markedsinnsikt fra Innovasjon Norges bransjeansvarlige som sitter rundt omkring i verden.

Aktiviteter

Innovasjon Norge har også vært til stede på ulike arenaer på vegne av hele næringen i Norge for å sikre synlighet og bearbeidelse internasjonalt. Fokus har også vært på å utvikle og teste ulike verktøy og rigge oss så godt vi kan for fremtiden. Og ikke minst har en nasjonal kongresstrategi blitt ferdigstilt, og planleggingen av implementeringen og etableringen av et nasjonalt ressurssenter for arrangementsturisme er godt i gang.

Dette og mye mer kan du lese om i Innovasjon Norges B2B-rapporter for året som gikk som nå er publisert her:

B2B Rapport 2020 MICE

Innovasjon Norge: B2B rapport 2020 - MICE Corporate 

Last ned

B2B Rapport 2020 Arrangement

Innovasjon Norge: B2B rapport 2020 - Arrangementsturisme 

B2B Rapport 2020 Kongress

Innovasjon Norge: B2B rapport 2020 - Kongressegmentet

B2B Rapport 2020 Fritidssegmentet

Innovasjon Norge: B2B rapport 2020 - Fritidssegmentet