Skip to main content

Nyhetsartikler

LES OGSÅ:

Innovasjon Norge har siden mai 2020 gjennomført flere koronabarometre i inn- og utland. Målet er å ta temperaturen på folks holdninger til å reise generelt og i Norge spesielt. Hvilke forventninger de har, planer og bekymringer knyttet til det å reise.

Reiselivet er hardt rammet av pandemien. Bare to prosent av utenlandske turister sier de har planlegger å reise til Norge sommeren 2021, men dette veies til en viss grad opp av at nordmenn vil reise mer enn noen gang i eget land (se nasjonal undersøkelse).

I perioden 31. mars - 21. april 2021. ble det gjennomført en internasjonal undersøkelse blant 1 000 reisende i Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Nederland, Sverige og Danmark. Rapporten oppsummerer resultatene fra undersøkelsen, og er utarbeidet av Epinion i samarbeid med Innovasjon Norge.

Koronabarometer sommer 2021 internasjonal

Selv om nærmere 45% av voksne svensker har mottatt første vaksinestikk og snart 15% er ferdigvaksinert (per 25 mai), er smittetrykket fremdeles høyt i landet, sammenlignet med de fleste andre europeiske land. Antall nye smittetilfeller de siste 14 dagene (ukene 19-20) varierer mellom regionene fra 258-809 per 100.000.

Den siste uken (uke 20-21) har smittespredningen likevel avtatt kraftig på landsbasis og det er gode forhåpninger om at denne positive tendensen vil fortsette frem mot sommeren. Fra den 1. juli forventes også svenske vaksinepass å være ferdig utviklet og klare til å tas i bruk ved feriereiser til andre land.

Svenskene forbereder seg på ny «Svemester» - men mange lengter også til Norge

I Innovasjon Norges siste konorabarometermåling (april 2021) oppgir 43% av svenskene at de vurderer ferie i eget land i løpet av den kommende 6 måneders perioden. Av foretrukne utenlandsdestinasjoner under samme periode er det fremforalt populære sol & bad-reisemål som Spania (35%), Hellas (20%) og Danmark (19%) som lokker. 10% av svenskene oppgir at de vurderer en reise til Norge under neste halvår, som er samme nivå som under forrige undersøkelse høsten 2020.

Norges gjeldende karantenebestemmelser innebærer at svenske ferie- og fritidsreisende vil måtte vente enda en stund før de igjen vil krysse grensen til Norge. Avhengig av hvordan ordningen med vaksinepass utvikler seg, er den rådende forventningen i markedet at besøksstrømmen fra vårt nærmeste naboland vil ta seg opp igjen først fra høsten av, og i alle fall i tide til den kommende ski- og vintersesongen.

I denne artikkelen vil vi peke på noen aspekter som blir viktige å tenke på for norske reiselivsbedrifter som ønsker å posisjonere seg best mulig for å møte svenske gjesters viktigste behov fremover. Vi velger å benevne disse som «lavthengende frukter» i den betydning at de ikke nødvendigvis krever så stor innsats eller investeringer, men kan ha store positive effekter på opplevd kundenytte og på den profesjonelle relasjonen og fremtidig utbyttet mot turoperatører. 

Hva er viktigst for svenskene når de igjen skal velge utenlandsferie?

I koronabarometerundersøkelsen fra april svarer 56% svenskene at det viktigste for fremtidig ferievalg er muligheten for reise på en trygg og sikker måte. 46% mener det er viktig med enkle avbestillingsmuligheter og pengene tilbake ved kansellert reise. Dette sier oss at trygghet og forutsigbarhet er noe som svenskene verdsetter høyt, når det gjelder valg av fremtidige feriereisemål.

Hva kan man da tenke på?

1. Legg til rette for trygge opplevelser for det lille reisefølget.
For mange svensker vil det være høyeste prioritet å få være sammen og gjøre ting sammen med sine nærmeste igjen etter lang tids separasjon og reisebegrensninger. Nå ønsker man å treffe venner eller familiemedlemmer man ikke har møtt på lenge og dele opplevelser sammen på en trygg og god måte. Reisemålet og de valgte opplevelsene er alltid viktige for gjestene, men hovedmotivasjonen for turen vil likevel være å nyte av kvalitetstid sammen. Dette aspektet bør man ha som utgangspunkt når man som leverandør legger til rette for besøk, i forslag til dagsprogram, organisering av turer, aktiviteter og matservering osv.

2. Vær tydelig på smitteverntiltak og trygghet ved booking.
Dette vil være en hygienefaktor for mange i tiden etter pandemien. Svenskene ønsker å være velinformert om hvilke rutiner som er innført på reisemålet for å minimere smitterisiko. Dette må kommuniseres tydelig på web og i de ulike kommunikasjonskanalene ut mot kunden. Glem ikke heller å kommunisere tydelig hvilke kanselleringsregler som gjelder, slik at gjesten kan føle seg trygg fra bestillingstidspunktet.

3. Naturen er Norges viktigste fordel – bruk den.
Den norske naturen er en svært viktig reisemotivasjon for utenlandsbesøkere – og for mange svensker den viktigste reisemotivasjonen. Naturen innbyr til fantastiske aktiviteter og opplevelser med god avstand til andre. Dette har vært viktig før og kommer ikke til å bli mindre viktig fremover. Kan du hjelpe dine kommende gjester til å finne de riktig bortgjemte perlene – the hidden gems – i nærområdet, er tiden virkelig inne for det. Svenskene liker å være først ute med nyheter om reisemål og attraksjoner som ikke alle andre kjenner til, i tillegg til å oppleve mindre trengsel.

4. Ha ekstra fokus på gjestens velbefinnende.
Trening og omsorg for egen helse og velvære har vært en trend lenge og har bare blitt viktigere under pandemien. Mange svenske gjester verdsetter tilrettelagte opphold og aktiviteter som kan gi dem både mental og fysisk velbefinnende – og ikke glem at både mat og drikke er et viktige element i så måte. Kan man i tillegg legge til rette for at oppholdet eller opplevelsen kan gjennomføres i mindre grupper vil det bli tatt ekstra godt imot. 

Og hva med den videre dialogen mot svenske turoperatører?

I arbeidet mot svenske turoperatører vil vi også passe på å minne om noen enkle tips, tilpasset omstendighetene vi er inne i.

1. Økt behov for hjelp med reiseproduksjon
Mange svenske turoperatører har under pandemien vært tvunget til å permittere eller gi slipp på viktige ansatte. Arbeidet med reiseproduksjon har ofte blitt skadelidende av dette. Knappere ressurser hos operatørene leder til økt behov for tettere leverandørsamarbeid og mer direkte hjelp i produksjonen av reiseprogrammer. Som norsk leverandør og samarbeidspartner er det da en stor fordel og mulig oppside i å kunne presentere tydelige, gjennomtenkte og helhetlige reiseprogram. Programforslagene kan gjerne være basert på allerede etablerte samarbeid mellom leverandører på destinasjonen, i regionen og på tvers av regioner. Men er virkelig svenske operatører interessert i å skape nye reiseproduksjoner i Norge? Ja, det er de! – og spesielt nå som etterspørselen etter reiser i eget land og i nærområdene forventes øke kraftig fremover til følge av både endrede reisemønster etter pandemien og generelt økt klimabevissthet.

2. Behov for godt markedsføringsmateriell
Et samarbeid med en svensk turoperatør betyr at de tar vare på både markedsføring og salg av ditt produkt. Behovet for godt markedsføringsmateriell er derfor stort. Som leverandør har man mye å vinne på å gjøre det lett for operatørene å skape god og effektiv kommunikasjon. Derfor bør man prioritere tid til å dele representative bilder og tekster, oppdaterte kart og sikkerhetsinformasjon samt gjerne også gode historier som kan berøre målgruppen operatøren henvender seg til. For deg som leverandør kan dette være en effektiv kanal for å nå ut til viktige målgrupper som kan være vanskelige og dyre å nå på annen måte. Gjennom turoperatørens egen markedsføring når du samtidig ut til enkeltreisende, såkalte indirekte kunder, som kan bli mer interessert i å bestille direkte hos deg neste gang.

3. Gode relasjoner gir tilgang til verdifull innsikt
En åpen og god relasjon med en turoperatør og et bra samarbeid, vil ofte kunne gi deg verdifull innsikt i markedsdata og målgrupper som du kan ha direkte nytte av i andre situasjoner og når du vil gjøre egne tiltak i markedet. Relasjonsbygging med operatører er derfor en god og langsiktig investering på flere måter.

4. Ha tålmodighet – resultater tar tid
Det er viktig å huske på at samarbeid med turoperatører ofte er langsiktig og det kan ta tid før resultatene kommer i form av mange solgte gruppereiser og avganger. I de fleste tilfeller vil det være naturlig å starte samarbeidet i liten skala, men øke ambisjonen i takt med at operatøren får etablert reiseproduktet og økt salget, samtidig som tillit etableres i samarbeidet.
Vis at du ønsker samarbeid – og bidra med optimisme og fremtidstro.

Dette siste punktet er kanskje en selvfølge for mange, men vi nevner det likevel; Vis operatøren att du ønsker samarbeid. Vær engasjert og positiv. I den perioden vi er inne i nå, med stor usikkerhet for fremtiden, er det viktigere enn på lenge å støtte operatørene i markedet med fremtidstro og optimisme. Svenske operatører trenger nå norske leverandører som ser nye muligheter og som kan tilføre dem ny energi for å komme godt i gang igjen.

Opplever du at operatøren har forventninger eller uttrykker ønsker som du ikke kan levere på, gi ikke opp, men kom med forslag til andre og nye løsninger. Konstruktiv dialog med løsningsorienterte leverandører vil være en særdeles viktig ressurs for alle operatører i tiden som kommer og et godt utgangpunkt for nye kommersielle fremganger for begge parter.


Og sist men ikke minst; husk å vise ekstra gjestfrihet mot våre svenske naboer

I siste koronabarometerundersøkelsen uttrykker 28% av svenskene at Norge har blitt mindre attraktivt å besøke Norge under korona-pandemien. Dette er en realitet som norske leverandører av reiselivstjenester behøver å være klar over og ta på alvor. Mange svensker opplever i dag stor frustrasjon, skuffelse og irritasjon over hvordan landenes ulike pandemihåndtering har påvirket samfunnsdebatten i form av «skarpe kanter» og ordvekslinger over grensen.

De økonomiske ringvirkningene av den langvarige grensestengningen er en annen konsekvens som også har skapt store sår, spesielt i grenseregionene. Uten at man behøver å ta stilling til hva som er rett i sak, så er tiden definitivt inne for å vise svenske gjester ekstra vennlighet og gjestfrihet i tiden fremover – både før, under og etter besøket. Dette vil være et viktig signal å gi til svenske besøkere for at vi raskest mulig skal komme tilbake til det varme, tillitsfylte og høyst gjensidige vennskapsforholdet som karakteriserer våre to land.


Kontaktperson

Andreas Ørjasæter Solhaug

Markedsspesialist Sverige

Send email