Skip to main content

Nyhetsartikler

Fagdag om terrengsykling som reiselivsprodukt

Innovasjon Norge har, i samarbeid med Trysil Bike Arena og Opplysningskontoret for terrengsykling, gjennomført flere fagseminarer de siste årene. I fjor ble det ikke gjennomført på grunn av pandemien.

I år ser vi muligheter for igjen å kunne arrangere en samling, og ber dere holde av torsdag 23.september for årets faglige oppdatering på terrengsykling som reiselivsprodukt. Fagdagen vil også i år bli avholdt i Trysil.

Vi legger opp til et hybridopplegg, der vi håper å kunne ha et begrenset antall deltakere fysisk til stede i Trysil i tillegg til digital overføring av foredrag.

Målgruppen er prosjekter, bedrifter og destinasjoner som er i gang med en satsing på terrengsykling som reiselivsopplevelse, eller som ønsker å lære mer om mulighetene innenfor denne spennende nisjen.

Program 

Del 1: Digital / fysisk

10:00 – 10:05

Velkommen


10:05 – 10:20

Statusrapport 2021 – utvikling og tilrettelegging

v/Lars Wraae Jenssen, Opplysningskontoret for terrengsykling  

Terrengsykling er mer populært enn noen gang, og rundt omkring i landet bygges det nye sykkelanlegg i stor stil. Vi har tatt tempen på sykkelutviklingen og deler innsikt fra både anleggs- og utstyrsbransjen.

10:20 – 10:30

Nasjonal reiselivsstrategi – premisser for videre utvikling

v/Haaken Christensen, Innovasjon Norge

Innovasjon Norge overrakte i mai forslag til ny nasjonal reiselivsstrategi til Regjeringen. Haaken Christensen presenterer hovedlinjene i strategien og hva den kan bety for naturbasert reiseliv.

10:30 – 11:00

På innsiden av nye norske sykkelanlegg (del 1)


Harstad Bike Park.

v/Stian Evensen, prosjektleder

A Modern Bike Park for the Next Generations, et prosjekt initiert, og eid av Harstad Cykleklubb, i samarbeid med Harstad kommune og samarbeidspartnere. En kompakt sykkelpark som ligger kun 2,5 km fra sentrum av Harstad, og umiddelbar nærhet til Folkeparken og utallige stier og muligheter videre ut i terrenget.

Entreprenør er Velosolutions Skandinavia, som sammen med We Build Parks i Latvia har designet og bygd sykkelparken. Lokale entreprenører og lokalt næringsliv har vært foretrukket der de har kunnet levere den kvaliteten vi ønsker oss.

11:00 – 11:10

Pause


11:10 – 11:50

På innsiden av nye norske sykkelanlegg (del 2)


v/Glen Jacobs, World Trail / Høgevarde AS

World Trail fra Australia er et av verdens mest anerkjente stibyggerselskap. De har sittet bak gravemaskinspakene på verdensledende terrengsykkeldestinasjoner i hele verden og designet løyper til verdensmesterskap i flere ulike terrengsykkelgrener. World Trail har i år startet byggingen av det som skal bli et av Europas beste terrengsykkelanlegg på Høgevarde i Flå kommune. Prosjektet presenteres av terrengsykkellegende Glen Jacobs, grunnlegger av World Trail og eneste australier i «MTB Hall of Fame», med innledning av Harald Haaland, destinasjonsutvikler i Høgevarde AS.

11:50 – 12:45

Lunsjpause


12:45 – 13:15

Ticket to ride? Brukerbetaling i norske sykkelanlegg

Generell innledning v/Haaken Christensen, Innovasjon Norge.
Eksempel fra Trysil Bike Arena v/ Olve Norderhaug

13:00 – 13:20

Stibygging – fagutdanning for stibyggere

(IKKE BEKREFTET foredragsholder)

I takt med at behovet for tilrettelegging og vedlikehold av stier og sykkelanlegg øker, øker også behovet for fagpersoner innen tilrettelegging. I EU-prosjektet DIRTT arbeider Fagskolen i Viken akkurat nå med etablering av en norsk fagutdanning for stibyggere, som etter planen skal åpne på Norsk reiselivsfagskole høsten 2021.

13:20 – 13:30

Kort pause


13:30 – 13:45

Sykkelguide – utdanning og yrkesmuligheter

v/ Simon Gustavsson, Norske Instruktører og Guider

I 2018 startet Norske Instruktører og Guider sertifiseringskurs for norske terrengsykkelguider, og i august 2021 klarte den første sykkelguiden seg gjennom hele sertifiseringsforløpet. Vi får en status fra utdanningen og de viktigste erfaringene etter 3 år med sykkelguiding på læreplanen.

13:45 – 14:10

Q&A – forhåndsinnsendte og direkte spørsmål til foredragsholderne


14:10 – 14:15

Avslutning digitalt arrangement. Oppsummering


Digital sesjon avsluttes 14:15

Del 2: Fysisk14:15 – 14:45

Skifte til sykkeltøy


14:45 – 17:30

Bike & talk med innlagte tema underveis. Stipatrulje, guider og kurs, stibygging, skilting og merking. Bålkaffe. 


19:00

Middag (forhåndspåmelding)


Kontakt oss gjerne for mer informasjon:

Haaken M. Christensen

Fagansvarlig naturbasert reiseliv

Send email