Skip to main content

Nyhetsartikler

Omstillingsordning for eventbransjen

Kontakt

Knut Perander

Avdelingsleder reiselivsutvikling

Send email

Eventbransjen er fortsatt sterkt berørt av smitteverntiltakene og endringer i markedet i forbindelse med koronapandemien. Bortfall av kunder og inntekter har gitt en ekstraordinær situasjon. Gjennom denne ordningen kan bedrifter tilknyttet eventbransjen søke om støtte til å gjennomføre utviklings- og omstillingstiltak.

Bedrifter i verdikjeden knyttet til gjennomføring av næringsrettede arrangementer kan søke om tilskudd, og rammen er 50 millioner kroner. Ordningen er rettet mot bedrifter som kan dokumentere et gjennomsnittlig omsetningsfall på minimum 30 prosent de fem siste månedene i 2020, sammenlignet med samme periode i 2019.

Ordningen gjelder små, mellomstore og store bedrifter i hele landet, inkludert Svalbard.

Les mer om ordningen på innovasjonnorge.no

Søknadsfrist er mandag 7. april 2021.


Related