Skip to main content

Nyhetsartikler

Blir dere med på NTW?

Mer informasjon og påmelding

Kontakt

Siri Tallaksen

Prosjektkoordinator B2B Leisure

+47 952 21 491

Send email

Også i fjor ble det et digitalt NTW, gjennomført 8.-9. september. 550 deltakere deltok, fordelt på 250 norske selgere og 300 kjøpere fra rundt 30 nasjoner. Om din bedrift deltok på NTW Digital 2020 skal dere ha mottatt en e-post med påmeldingslenke for årets arrangement. Ta kontakt med oss om denne e-posten ikke har nådd fram.

Aktiviteter både før og under NTW

I forkant at NTW vil de som er påmeldt ha anledning til å delta og se på ulike webinarer, om ulike aktuelle tema.

13. april blir det offisiell velkomst for påmeldte selgere, i regi av Innovasjon Norge. Deretter en åpningsseremoni for alle påmeldte deltakere. 14. og 15. april blir det online workshops med forhåndsbookede avtaler.