Skip to main content

Arrangerte seminar om mer bærekraftige idrettsarrangement

Programmet var lagt opp med flere paneldebatter, og ulike seminarer fra eksterne aktører. Innovasjon Norge arrangerte ett av disse seminarene, med tema Mer bærekraftige idrettsarrangement.

Seminaret er et resultat av Innovasjon Norges satsing på arrangement, samt den nasjonale arrangementsstrategien Norge som bærekraftig og innovativt arrangørland som ble lansert i 2019. Målet er flere internasjonale arrangement innen idrett og kultur til Norge, og at de bør være mer innovative og bærekraftige.

Mange er opptatt av bærekraft

Under seminaret ble det holdt innlegg fra Dag Oliver fra Zalaris Norseman Xtreme Triathlon, og Dagfrid Forberg fra Miljøstiftelsen Zero. Norseman ble Miljøfyrtårnsertifisert tidligere i år, og Dag delte av sine erfaringer knyttet til selve sertifiseringsprosessen, hvilke bærekraftsmål arrangementet jobber spesifikt med, og de effektene dette arbeidet har hatt. Dagfrid har tidligere vært generalsekretær i Snowboardforbundet, og sitter i styret til Greener Events. Hun har derfor inngående kunnskap rundt idrett, arrangement og bærekraft, og fortalte både overordnet og i detalj hvordan arrangører kan inkludere bærekraft i arrangementene sine, og kom med flere gode eksempler.

Vi fikk mange gode spørsmål og tilbakemeldinger under seminaret, og opplevde at mange innen idretten er opptatt av bærekraft og hvordan minimere de negative konsekvensene både under arrangementene, men også i det daglige arbeidet.

Arrangementer for økt rekruttering av barn og unge

Positivt var det også at arrangementer ble løftet frem som et verktøy for økte ringvirkninger og økonomiske effekter lokalt, samt for økt rekruttering av både barn og unge, og frivillige. Den største utfordringen norsk idrett har i dag, er å minske frafallet fra idretten, noe som har økt drastisk under covid-19. Her kan arrangementer være et effektivt verktøy!

NIPA lyktes med å tiltrekke en rekke beslutningstagere innen særforbund og idrettskretser, noe som vil påvirke arrangementsarbeidet positivt fremover. Man skal ikke undervurdere betydningen av å møtes, diskutere og bygge tillitt igjen på en fysisk arena, det ble veldig synlig disse dagene. Vi ser frem til NIPA i 2022!

Fra reiselivsnæringen og Innovasjon Norges arrangementssatsing deltok også representanter fra Visit Bergen, Visit Region Stavanger, Visit Lillehammer, Visit Tromsø, Oslo Convention Center, Visit Telemark og Trøndelag Fylkeskommune.

Les gjerne mer om Innovasjon Norges arrangementssatsing.


Kontakt oss gjerne om du har spørsmål!

Birgitte Nestande

Seniorrådgiver arrangement

+47 936 06 671

Send email