Skip to main content

Nyhetsartikler

Les også: Tysk reiseoptimisme: Flere nye sommeravganger til Norge

Stadig flere vaksineres i USA, smittetilfellene går jevnt nedover og koronatiltak lettes på over hele landet.

Alt dette gjenspeiler en amerikansk økonomi som viser klare tegn på bedring. Denne måneden justerte økonomene igjen opp BNP-prognosene for 2021, men tempoet i innhentingen avtar også.

En vekst i økonomien på 6,4 % i første kvartal, som ble tilskrevet en kombinasjon av igangsetting av massevaksinering og føderale krisepakker, utløste vekst i det private forbruket. BNP-veksten for 2021 anslås nå å bli på 6,6 %. Det er opp 0,3 prosentpoeng fra forrige måned.

Tilbake til normalen

Reiselivsbransjen var blant sektorene som ble aller hardest rammet av nedstengninger under pandemien, og ekspertene spår at det vil komme en sterk innhenting her når oppdemmet etterspørsel endelig får fritt spillerom igjen, og livet begynner å nærme seg normalen.

På mange måter ser USA ut til nå å gå inn i en ny fase i kampen mot Covid-19. Denne måneden har både koronarelaterte smittetilfeller og dødsfall falt til det laveste nivået i løpet av det siste året, og etter som flere og flere vaksinerer seg, regner man med at tiltakene vil lettes ytterligere. Nylig ble det lettet på munnbindpåbudet for fullvaksinerte både utendørs og innendørs.

LES OGSÅ:

Innovasjon Norge har siden mai 2020 gjennomført flere koronabarometre i inn- og utland. Målet er å ta temperaturen på folks holdninger til å reise generelt og i Norge spesielt. Hvilke forventninger de har, planer og bekymringer knyttet til det å reise.

Reiselivet er hardt rammet av pandemien. Bare to prosent av utenlandske turister sier de har planlegger å reise til Norge sommeren 2021, men dette veies til en viss grad opp av at nordmenn vil reise mer enn noen gang i eget land (se nasjonal undersøkelse).

I perioden 31. mars - 21. april 2021. ble det gjennomført en internasjonal undersøkelse blant 1 000 reisende i Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Nederland, Sverige og Danmark. Rapporten oppsummerer resultatene fra undersøkelsen, og er utarbeidet av Epinion i samarbeid med Innovasjon Norge.

Koronabarometer sommer 2021 internasjonal

Reisemotivasjonen stiger

Reisemotivasjonen stiger også i kjølvannet av at den landsomfattende vaksineringen. I denne perioden har nærmere 77 % av amerikanske reisende sagt at de begynner å bli klare for å reise. Mange amerikanere planlegger denne sommeren ferier som legges slik at de enten kan besøke slektninger de ikke har sett på et år, eller turer til tropiske strøk før hverdagen igjen venter.

Den siste reiseundersøkelsen fra Longwoods International viser at nærmere 90 % av amerikanske reisende planlegger en reise i løpet av de neste seks månedene.

Amerikanske flyselskaper fortsetter med å øke tallet på flygninger og å gjenåpne gamle ruter etter hvert som etterspørselen stiger i kjølvannet av vaksinasjonsbølgen. Spesielt destinasjoner i Karibia og Mexico får mye oppmerksomhet for tiden.

CDC maner til forsiktighet

Men selv om man har kunnet innkassere flere seiere i kampen mot viruset, har direktøren for det amerikanske folkehelseinstituttet CDC uttalt at det store segmentet av uvaksinerte amerikanere fremdeles må være forsiktige. Siden viruset er så utbredt i andre land, er det fremdeles et stort potensial for nye mutanter. Foreløpig ser det imidlertid ut til at de tre vaksinene som er i bruk, gir tilstrekkelig beskyttelse mot variantene som er i omløp nå.

Kontaktperson

David DiGregorio

Specialist USA

Send email