x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway
Cooking at restaurant 1877 in Bergen
Cooking at restaurant 1877 in Bergen
Cooking at restaurant 1877 in Bergen.
Photo: Giovanni Tagini - Visit Norway
Cooking at restaurant 1877 in Bergen.
Photo: Giovanni Tagini - Visit Norway

850 millioner kroner til omstilling av reiselivs-, event- og serveringsnæringene

May 18, 2021

Regjeringen har stilt til disposisjon 850 millioner kroner til en tilskuddsordning for reiselivs- event- og serveringsnæringene slik at de kan gjennomføre prosjekter som kan bidra til nødvendig omstilling og en mer hensiktsmessig tilpasning av den samlede kapasiteten i næringene, samt bygge opp under målet om størst mulig verdiskaping innenfor bærekraftige rammer. Dette kan også innebære omstilling bort fra reiselivs-, event- og serveringsnæringene til andre næringer der ressursene kan utnyttes bedre.

Tilskuddsordningen skal bidra til å fremme grønn omstilling og bruk av digitale løsninger for å styrke den enkelte bedrifts og Norge som reisemål sin konkurransekraft i et langsiktig perspektiv. Denne typen prosjekter vil derfor kunne prioriteres i denne utlysningen.

Nytt i denne utlysningen er at hele serveringsnæringen kan søke. Ordningen åpner videre for at virksomheter kan søke om støtte til utviklingsprosjekter som innebærer samarbeid med andre virksomheter.

Støtten skal gå til de bedrifter som vurderes er mest levedyktige i lys av at utfordringene for reiselivs-, event- og serveringsnæringene ikke er over og at det derfor er behov for en mer hensiktsmessig tilpasning av den samlede kapasiteten i næringene. Prosjekter bør ha et langsiktig omstillingsperspektiv for å øke produktiviteten på lang sikt når smittevernstiltakene avvikles.

Søknader blir fortløpende behandlet, men siste frist for innsending er 30. september 2021.

Les videre om kriterier og frister på innovasjonnorge.no

Opptak av webinar

Fredag 21. mai 2021 inviterte vi til et webinar om ordningen. Se opptak av sendingen her:

Les videre om kriterier og frister på innovasjonnorge.no