Nyhetsartikler

Reise:liv Digital 2021

SE OPPTAK:

Skyv gjerne til ca. 4.55 ut i sendingen om du ønsker å hoppe over nedtellingen.


Related

Restart Reiseliv 2021-2024

Presentert av Katrine Mosfjeld og Frode Aasheim. Vist første gang under Reise:liv Digital 2021.' Filmen er et utdrag fra den fulle sendingen.

Related

Finansiering og utvikling

Presentert av Audun Pettersen. Vist første gang under Reise:liv Digital 2021.'
Filmen er et utdrag fra den fulle sendingen.

Related

I SENDINGEN MØTER VI:


 

Bente Bratland Holm 


Velkommen!

Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

  
  
Signe Jungersted 


Era of Change - Change of Era

Signe Jungersted, CEO and Founding Partner of Group NAO 

Til å sette reiselivsnæringens virkelighet inn i et internasjonalt perspektiv, har vi invitert leder og grunnlegger av NAO Group i København, Signe Jungersted. Hun har kalt foredraget sitt "Era of Change - Change of Era" og vi ser fram til å høre hva hun vil dele med oss om hvilke endringer som må til i tiden som ligger foran oss. 
Katrine MosfjeldFrode Aasheim
 

Restart Reiseliv 2021-2024

Katrine Mosfjeld, leder forbrukermarkedsføring og Frode Aasheim, leder B2B, Innovasjon Norge drar oss gjennom det som fra Innovasjon Norges side nå er plan A for å få reiselivsnæringen opp i god fart igjen. De gjør oss kjent med rammene for og organiseringen av aktiviteter som er i gang og skal utgjøre restart-prosjektet.

Audun Pettersen

Utvikling mot et grønnere og mer bærekraftig reiseliv

Audun Pettersen, leder reiselivsutvikling i Innovasjon Norge gjør oss kjent med hva Innovasjon Norge kan og ønsker å bidra med for å bidra til et grønnere og mer bærekraftig reiseliv. Han vil også snakke om aktuelle finansieringsordninger og status for merkerordningen Bærekraftig Reisemål.