Skip to main content

Nyhetsartikler

Visit Norway støtter den nye globale koalisjonen ‘The Future of Tourism’


Kontaktperson:

Ingunn Sørnes

Fagansvarlig bærekraftig reiseliv

+47 957 78 663

Send email

Organisasjonene bak koalisjonen ‘The Future of Tourism’ er Center for Responsible Travel (CREST), Destination Stewardship Center, Green Destinations, Sustainable Travel International, Tourism Cares, og Travel Foundation, med faglig bistand fra Global Sustainable Tourism Council (GSTC).

Flere tiår med jevn vekst i reiselivet har skapt press og slitasje på mange av verdens fremste reisemål – både miljømessig, kulturelt, sosialt og finansielt. Nå står reiselivsbransjen overfor en krevende fremtid, og på grunn av koronaepidemien antas at den internasjonale turisttrafikken falle mellom 60-80 prosent i 2020. Dette vil gi store endringer i næringen.

Veiledende prinsipper

Når reiselivet nå skal gjenoppbygges, har store deler av næringen verden over sett viktigheten av å samles om noen tydelige prinsipper, som framover vil sørge for en mer bærekraftig og rettferdig utvikling. Som en plattform i arbeidet har koalisjonen utarbeidet et sett med veiledende prinsipper som gir en modig visjon for hvordan veien forover bør være for turismen. I eget arbeid forplikter organisasjonene seg til disse prinsippene, men målet er også at reisebyråer, turoperatører, myndigheter, investorer, frivillige organisasjoner, og destinasjoner - forplikter seg til å følge dem.

Nasjonal reiselivsstrategi

Innovasjon Norge har fått i oppdrag å utvikle en nasjonal reiselivsstrategi innen 1. mars 2021. For mange aktører i næringen handler det meste om å overleve årets sommer og tiden etter det. Samtidig  skal strategien omhandle langsiktige utfordringer, som uansett vil være viktige for en samlet næring i årene som kommer. Det kan også være klokt å ha med seg prinsippene for «The Future of Tourism» inn i arbeidet med den nasjonale reiselivsstrategien.

Mange tunge aktører står bak

Så langt har flere representanter fra et tverrsnitt av industriens aktører sagt ja til å følge denne retningen – og aktivt bidra, gjennom sitt lederskap og praksis, til å spre kjennskap om dem, og motivere flere til å følge dem. Blant organisasjonene så langt er Adventure Travel Trade Association (ATTA), Ecotourism Australia, G Adventures, Global Ecotourism Network, Government of the Azores, Government of Colombia, Hilton, VisitNorway / Innovation Norway, Intrepid Travel, Jordan Tourism Board, Lindblad Expeditions, MT Sobek, Palau Bureau of Tourism, Riverwind Foundation (Jackson Hole, WY), Seychelles Ministry of Tourism, Slovenian Tourist Board, Swisscontact, Tahoe Regional Planning Agency, The Travel Corporation, Thompson Okanagan Tourism Association, Tourism Council Bhutan and the World Wildlife Fund.

Alle innen reiselivsnæringen er invitert til å vise sin støtte og ta del i bevegelsen gjennom å signere. Se www.futureoftourism.org for mer informasjon.