Skip to main content

Nyhetsartikler

Visit Norway søker mediebyrå

All nødvendig dokumentasjon, kravspesifikasjon og ytterlige detaljer om anbudsprosessen ligger i Mercell. Søkes opp under «Mediebyråtjenester», som finnes under «Redaksjonelle tjenester».

Avtalen med nåværende mediebyrå utløper ved nyttår, og derfor skal Visit Norway – og resten av Innovasjon Norge – tegne en ny avtale som vil gjelde fra 1. januar 2021. Anbudet ligger i Mercell, og påmeldingsfristen er 28. oktober 2020.

Størsteparten av arbeidet vil bestå av digitale markedsføringsaktiviteter for Visit Norway i Norge og utlandet, men faste tjenester for avdelingene Brand Norway og Kommunikasjon vil også inngå i avtalen.

I anbudet står det at «Innovasjon Norge har behov for et byrå som kan bistå med nødvendig innsikt, rådgivning, gjennomføring, bestilling, kjøp og rapportering i forbindelse med medieaktiviteter i Norge og andre markeder». Leverandørens evne til å være en god, kreativ og effektiv samarbeidspartner i alle faser vil bli vektlagt i vurderingsprosessen. Det samme vil en god forståelse av alle definerte kundesegmenter, samt kunnskap om målgrupper, trender og utvikling i nøkkelmarkedene.

Anskaffelsen gjelder for håndtering av årlige mediekjøp pålydende cirka 10-15 millioner kroner, som byrået eventuelt knytter provisjon til.  

Avtalen gjelder i minimum to år.