Skip to main content

Nyhetsartikler

Visit Norway deltar ikke fysisk på ITB 2021

På grunn av Covid 19-situasjonen har Innovasjon Norge besluttet at Visit Norway ikke deltar fysisk på den store reiselivsmessen ITB i Berlin, 10.-13. mars 2021. Samtidig avventes det svar fra arrangør på hvilke digitale muligheter som finnes. Det vil si at dersom det er aktører i næringen som ønsker å delta digitalt på messen i 2021, så kan det finnes muligheter for det.

Også i 2020 ble ITB rammet av situasjonen med Covid-19, og ble helt avlyst. 

Innovasjon Norge har som mål å at Visit Norway skal være representert med Norges-standen igjen i 2022.